วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติ มาบเอื้องเปิดเป็นศูนย์พักพิงผู้อพยบอุทกภัย

ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติ มาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี         อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้ให้ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติ มาบเอื้อง เปิดเป็นศูนย์พักพิงผู้อพยบอุทกภัย รับได้  500 คน  

ทั้ังนี้ยังได้ให้ความรู้จนถึงการปฎิบัติจริงเรื่องกสิกรรม ธรรมชาติและการอยู่แบบพอเพียง  รายละเอียดสอบถามที่  คุณจ้อย  081-863 9703

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน