วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

14 วัน ที่พักพิงชั่วคราวชลบุรี ยังให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่


       วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เปิดศูนย์พักพิงแล้ว 14 วัน มีอพยพจำนวนทั้งสิ้น 8,235 คน แยกเป็นศูนย์จังหวัดตั้งขึ้น จำนวน 5,610 คน และศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัด มีจำนวน 1,625 คน  
       ในขณะนี้จังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 และศูนย์พักพิงอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 5,610 คน เป็นชาย 2,594 คน หญิง 3,016 คน เป็นเด็ก 1,065 คน ได้ให้บริการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เริ่มที่การแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ การรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 494 รายมียอดสะสมรวม 4,571 ราย ส่งต่อเพิ่มอีก 34 รายรวมมียอดสะสม 227 ราย รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรีเพิ่มอีก 4 รายรวมยอดสะสม 32 ราย ผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 ราย ไม่มีเพิ่มเติม ส่วนโรคที่พบมากที่สุดมีดังนี้ โรคระบบทางเดินหายใจ 132ราย โรคติดเชื้อปรสิต 35 ราย รองลงมาโรคระบบไหลเวียน 51 ราย โรคระบบย่อยอาหาร 97 ราย โรคระบบกล้ามเนื้อ 74 ราย โรคผิวหนัง 51 ราย การเยียวยาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพ จิต ประเมินด้านสุขภาพจิตเพิ่มอีก 146 รายรวมยอดสะสม 2,094 ราย โรคซึมเศร้า ๓๔ ราย รักษาจิตเวชเพิ่มอีก39 รายรวมยอดสะสม 130 ราย เสี่ยงฆ่าตัวตาย ๓ ราย ส่งต่อเพิ่มอีก 1 รายรวมยอดสะสม ๘ ราย ด้านการสาธารณสุขโดยการ สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย ๒๖ จุดผ่านทุกตึก ปรับปรุงน้ำดื่ม/น้ำใช้เพิ่มเติมอีก 16 จุดรวมเป็น 677 จุด ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจเพิ่ม 10 จุดรวมยอดสะสม 158 จุด ปรับปรุงสุขาภิบาลในตึกต่างๆ โดยการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำจำนวน 252 ครั้ง หาบเร่แผงลอย 4 ราย และ สอบสวนโรค 88 ราย
ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ให้บริการด้านแรงงานได้เปิดรับสมัครงานมีผู้มาสมัครงานจำนวน 198 คน และบรรจุงานได้ทันที ๓๖ คน ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน 67 คน ด้านการท่องเที่ยวได้จัดท่องเที่ยวทุกวัน วันละ 2 รอบ ๆ ละ 120 คน รอบเช้าไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รอบบ่ายไปเที่ยว ไหว้พระห้าเสือเมืองชลบุรี/ศาลเจ้านาจา ส่วนด้านการขนส่ง มีรถบัสให้การสนับสนุนศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ วันละ 3 คันไว้คอยให้บริการประชาชน
         นอกจากนี้ด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ มอบรถเข็น ๘ คัน ไม้เท้าขาว-คนตาบอด ๑ อัน และให้คำปรึกษา ๓๒ คน และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย งานจราจร งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน)   งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ๓๐ ตัว ด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง ๒๒๖ ตัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯได้ตั้งเต้นท์ ให้บริการตัดผม เสริมสวย นวดฝ่าเท้า และมีธนาคารออมสินเคลื่อนที่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด ติดตั้งตู้ ATM
 จึง ขอเชิญชวนชาวจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง สามารถบริจาคสิ่งของ เงิน อาหาร หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่Call Center 038-054186 ถึง 96 และบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ”เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี” หมายเลขบัญชี 980-6-59294-8๙๘๐-๖-๕๙๒๙๔-๘
ปริญญา/ข่าว/ภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน