วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรีจัดเต้นแอโรบิคเพื่อผู้ประสบภัยได้ออกกำลังกาย


นายสมพล   เข็มกำเหนิด  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า  ปัจจุบันมีผู้เข้าพักพิงที่ศูนย์พักพิงในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งหมด 7,905 คน  โดยพักที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี จำนวน      3,522  คน และพบว่าสภาวะจิตใจของผู้ประภัยเริ่มดีขึ้นมากจึงต้องการให้ดีทั้งสุขภาพกายและจิตใจและต้องการให้ผู้ประสบภัยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างขณะที่อยู่ศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรีให้เกิดประโยชน์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงจัดกิจกรรม แอโรบิคแดนซ์ เพื่อผู้ประสบภัย และช่วยส่งเสริมสุขภาพทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 18.30 น. ณ สนามกีฬาฟุตซอลหน้าตึก หน้าอาคารเรียน จึงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยทุกท่านเข้าร่วมการเต้นแอโรบิคแดนซ์โดยพร้อมเพรียงกัน /

ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมธรรมะและนันทนาการเยียวยาสุขภาพกายและจิตผู้พักพิงให้มีความสุขขึ้น
นายสมพล เข็มกำเหนิด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดชลบุรีเปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยในปัจจุบันมีผู้เข้ามาพักพิงเข้าในจังหวัด ประมาณ 8,000 คน โดยอยู่ในศูนย์ ฯ ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี จำนวน 3,485 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ผู้สูงอายุและเด็ก ซึ่งมีสุขภาพกายไม่สมบูรณ์ มีอาการซึมเศร้า ห่วงบ้านและนอนไม่หลับ                นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้อำนวยศูนย์ ฯ จึงได้มอบหมายให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยดังกล่าว ซึ่งในแต่ละวันในช่วงเช้า จะมีกิจกรรมทำวัตรเช้า โดยศูนย์ปฏิบัติธรรม สนง.คุณธรรมฯ จากนั้น เวลา 09.00 – 16.00 น. จะเป็นการจัดกิจกรรมระบายสีรูปภาพ- ปั้นดินน้ำมัน - เกมส์-กิจกรรม แจกรางวัล ณ ลานกิจกรรมชั้น1 อาคาร โดยมีอาจารย์และนักศึกษาอาสาจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ ศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ร่วมกันสอน          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพ/ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริเวณเต้นท์ในสนามฟุตบอล หลังที่จอดรถอาคาร การกิจกรรมธรรมมะเยียวยาและทำวัตรเย็น โดยศูนย์ปฏิบัติธรรม ผู้สนใจจะนำกิจกรรมมาส่งเสริมภายในศูนย์พักพิงสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ อ.สมพล เข็มกำเหนิด 081-982 3207- - - - - - - - - - -


ศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรี ยังให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
       วันนี้ (14 ก.ค.54) ที่ศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เปิดศูนย์พักพิง มีอพยพจำนวนทั้งสิ้น 7,905 คน แยกเป็นชาย 3,607 คน หญิง4,298 คน และเด็ก 1,806 คน ซึ่งอยู่ในศูนย์วิทยาลัยพลศึกษา จำนวน 3,522  คน ลดลงจากเดิมเล็กน้อยเนื่องจากผู้พักพิงทราบข่าวว่าบ้านเรือนของตนน้ำเริ่มลดลง จึงได้เริ่มเดินทางกลับโดยรถประจำทาง ขสมก.ที่ทาง ศปภ.จัดไว้ให้ทุกวัน  ในส่วนการดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาวะอากาศเริ่มเย็นลง ขอให้ระมัดระวังโรคไข้หวัดและขอให้ผู้พักพิงดูแลสุขภาพ โดย กินร้อน ช้อนกลางและล้างมือ
       นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย สนับสนุนรถบริการขนส่ง ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งที่สูญหาย หรือหมดอายุ ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ การต่อทะเทียนรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวชลบุรี ได้ขยายเวลาตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 18.30 น. ด้านกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน เปิดการรับสมัครงาน และการบริการให้คำปรึกษาด้านประกันสังคม ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ได้มอบรถเข็นและไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุ ไม้เท้าขาวคนตาบอด และให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์
      นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการสอนการทำขนม การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ และยังได้บริการตัดผมชาย หญิง นวดเท้า และยังมีกิจกรรมเพื่อเด็กๆ ในช่วงที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กอีกด้วย     /

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน