วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินที่วัดใหญ่อินทราราม


        ในสมัยพุทธกาล เวลาเกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพง เมื่อได้มีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ปรากฏว่าทำให้สถานการณ์คลี่คลายและผ่านพ้นไปได้ ดังนั้น หวังว่าการจัดพิธีในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ จะช่วยให้คนไทยมีพลังจิตที่เข้มแข็งและส่งผลให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้
         นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ในเวลา 09.09 น.สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินให้ผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัย โดยในกรุงเทพฯจัดที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าวจะมีกรรมการมหาเถรสมาคม พระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน184 รูป ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยทาง ครม.ก็จะไปร่วมงานนี้ด้วย ขณะเดียวกันในจังหวัดต่าง ๆ จะมีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศในวัดสำคัญๆ ของจังหวัด    
          สำหรับจังหวัดชลบุรี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้จัดขึ้นที่วัดใหญ่อินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป จังหวัดชลบุรีจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมพิธีในวันดังกล่าว สำหรับการแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
ครอบครัวข่าว 3 ขอเชิญชวนเยาวชนจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก  นำเสนอโครงการคิดดีทำดี  เพื่อเฟ้นหา 84 โครงการยอดเยี่ยมระดับประเทศ
...................................................................................................................................................................................
             เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2554  เวลา 13.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวงษ์  วัจนสุนทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาและประชาสัมพันธ์โครงการ เยาวชนคิดดีทำดี 84 โครงการ  กับครอบครัวข่าว  3  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ84  พรรษา   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5  ธันวาคม  2554  นี้  ณ  ห้องประชุมเฉลิมวงศ์  ชั้น 6 อาคาร 72 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี      อ.เมือง  จ.ชลบุรี   โดยมีวิทยากรทรงคุณวุฒิ   นายสุวัฒน์    เทพอารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  นายนิรันดร์  อาชาพิลาส  เจ้าของนิตยสารบี  ธุรกิจเพื่อสังคม และนางสาวสายสวรรค์  ขยันยิ่ง  ตัวแทนครอบครัวข่าว 3   ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการเสวนา  โดยมีนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และนิทรรศการเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการไปจัดแสดง  เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ  ที่มีมากกว่า  4,100 โครงการ  ได้ทราบช่องทางการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
              การเสวนาในครั้งนี้  เป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รวมทั้งคุณประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในแต่ละพื้นที่ของการจัดกิจกรรม ทั้ง 10 ภาคทั่วประเทศ  เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นนั่น   ได้รับความรู้และเกิดแรงบันดาลใจ  ที่จะสานต่อความงามออกมาเป็นโครงการต่างๆและจะมีการเปิดเวทีให้เยาวชนในภาคตะวันออก  นำเสนอโครงการกันในวันที่  8 ธันวาคม  2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก 8 โครงการยอดเยี่ยมของภาคตะวันออก  ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการายงานข่าวออกอากาศสดผ่านรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์  และเรื่องเด่นเย็นนี้ ทางช่อง 3
               เมื่อคัดเลือกโครงการได้ทุกภูมิภาคได้ครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  รวม 84  โครงการแล้วจะมีการติดตามเยาวชนเจ้าของโครงการลงพื้นที่ดำเนินการจริงจนเกิดผลเป็นรูปธรรม  และนำเสนอออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3  ครบทั้ง  84 ตอน  เพื่อให้เป็นโครงการตัวอย่างแก่เยาวชนทั่วประเทศต่อไป   เยาวชนที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ  “ เยาวชนคิดดีทำดี  84  โครงการ กับครอบครัวข่าว 3  ดาวน์โหลดใบสมัครเข้านำเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.kiddeetumdee84.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน