วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

องค์กร Shelter Box ขอรับเต็นท์คืนจากศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรีเนื่องจากจะนำไปช่วยผู้ประสบภัยที่อื่น          นายภัครธรณ์  เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่องค์กรShelter Box ได้มอบเต็นท์ Midi จำนวน 200 หลัง ไว้กับศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีนั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครเริ่มทวีขึ้นและ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม และมีความต้องการใช้เต็นท์อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานที่ที่ศูนย์อพยพต่างๆ ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันหลายแห่ง ทางองค์กร  Shelter Box จึงขอรับเต็นท์ จำนวน 183  หลัง  จากศูนย์พักพิงชลบุรีคืนเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครต่อไป
          ทางศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี  ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้ทำการส่งมอบเต็นท์จำนวนดังกล่าวคืนให้แก่องค์กรShelter Box เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้พักพิง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรี มีจำนวนลดลง แต่ยังให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
       วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เปิดศูนย์พักพิง ฯ  ครบ25 วัน  มี อพยพจำนวนทั้งสิ้น 7,750 คน แยกเป็นชาย 3,501 คน หญิง 4,249 คน และเด็ก 1,794 คน แยกเป็นศูนย์จังหวัดตั้งขึ้น จำนวน 6,163 คน และศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัด มีจำนวน 1,587 คน จังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ และศูนย์พักพิงอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 6,163 คน เป็นชาย 2,911 คน หญิง 3,252 คน เป็นเด็ก 1,290 คน ส่วนศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผู้อพยพจำนวน 1,587 คน เป็นชาย 590 คน เป็นหญิง 997 คน  และเด็ก 504 คน
       สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรี ได้มีการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเริ่มที่การแพทย์และสาธารณสุข จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลภาคในศูนย์ และบางรายต้องจัดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชลบุรี ถ้าเป็นผู้ป่วยหนักทางโรงพยาบาลได้รับไว้รักษาที่โรง พยาบาล ส่วนโรคที่พบมากที่สุดมีดังนี้ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อปรสิต รองลงมาโรคระบบไหลเวียน โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง การเยียวยาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต ประเมินด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า รักษาจิตเวช ด้านการสาธารณสุข ได้จัดให้มีการสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก ได้จัดการปรับปรุงน้ำดื่มและน้ำใช้ การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย......................
.ษลีก์ปรีดิ์ยา/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน