วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผู้พักพิง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรี มีจำนวนลดลงทุกวันแต่ยังให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และมีการจัดหางานให้ผู้พักพิงมีอาชีพ       วันจันทร์ที่ 21พฤศจิกายน พ.ศ.2554นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เปิดศูนย์พักพิง ฯ ครบ 28วัน  มี อพยพจำนวนทั้งสิ้น7,610 คน แยกเป็นชาย 3,450 คน หญิง  4,160 คน และเด็ก 1,769 คนแยกเป็นศูนย์จังหวัดตั้งขึ้น จำนวน 6,010 คนและศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัด มีจำนวน 1,600คนจังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1และศูนย์พักพิงอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 6,010 คนเป็นชาย 2,847คน หญิง 3,163คน เป็นเด็ก 1,275 คน ส่วนศูนย์พักพิงอื่นๆที่จัดตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผู้อพยพจำนวน 1,600 คน เป็นชาย 603 คน เป็นหญิง 997 คน และเด็ก 494คน
       สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรีได้มีการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเริ่มที่การแพทย์และสาธารณสุข จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลภาคในศูนย์และบางรายต้องจัดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชลบุรีถ้าเป็นผู้ป่วยหนักทางโรงพยาบาลได้รับไว้รักษาที่โรง พยาบาลส่วนโรคที่พบมากที่สุดมีดังนี้ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อปรสิตรองลงมาโรคระบบไหลเวียน โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนังการเยียวยาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต ประเมินด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้ารักษาจิตเวช ด้านการสาธารณสุขได้จัดให้มีการสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก ได้จัดการปรับปรุงน้ำดื่มและน้ำใช้การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย
      ในวันนี้ได้มีรถจากทางบริษัทต่างๆ ที่ผู้อพยพได้ทำการสมัครงานไว้ เข้ามารับพนักงานเพื่อไปทำงานในทุกๆวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยได้ค่าแรงเริ่มต้นที่วันละ 250 บาทต่อวันเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีงานทำโดยทั่วกัน.......ษลีก์ปรีดิ์ยา/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน