วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรี ยังให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่       วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เปิดศูนย์พักพิง มีอพยพจำนวนทั้งสิ้น8,034 คน แยกเป็นขาย 3,643 คน หญิง 4,391 คน และเด็ก 1,820 คน แยกเป็นศูนย์จังหวัดตั้งขึ้น จำนวน 6,441 คน และศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัด มีจำนวน 1,593 คน จังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่1และศูนย์พักพิงอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 6,441 คน เป็นชาย 3,039 คน หญิง 3,402 คน เป็นเด็ก 1,310 คน ส่วนศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผู้อพยพจำนวน 1,593 คน เป็นชาย 604 คน เป็นหญิง 989 และเด็ก 510คน
       สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรี ได้มีการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเริ่มที่การแพทย์และสาธารณสุข ได้จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลภาคในศูนย์ และบางรายต้องจัดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชลบุรี ถ้าเป็นผู้ป่วยหนักทางโรงพยาบาลได้รับไว้รักษาที่โรงพยาบาล ส่วนโรคที่พบมากที่สุดมีดังนี้ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อปรสิต รองลงมาโรคระบบไหลเวียน โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง การเยียวยาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต ประเมินด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า รักษาจิตเวช ด้านการสาธารณสุขโดยการ สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก ได้จัดการปรับปรุงน้ำดื่มและน้ำใช้ และการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ
       นายภัครธรณ์ เทียนไชย  กล่าวต่อไปว่า วันนี้ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวจังหวัดชลบุรี ได้มี  นายปกรณ์  พันธุ  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อครอบครัว เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในโครงการ เด็กสุขใจ ผู้สูงอายุเบิกบาน คนพิการสร้างตัวเอง และครอบครัวอบอุ่น และในช่วงตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป รายการสาระแนโชว์  จากนั้น อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัย พร้อมมอบสิ่งของแก่เด็ก คนพิการ แว่นตา และไม้เท้า และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก บริษัท ที.ดี.เค อินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 100,000 บาท ต่อจากนั้นในเวลา 16.00 น. นักร้องลูกทุ่งดาวมยุรี พร้อมหางเครื่องบนเวที และในเวลา 17.00 น. เป็นการแข่งขันฟุตบอลดาราครอบครัวข่าว 3 ตัวแทนผูู้ประสบภัย และข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ส่วนในเวลา 18.00น. เป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตด้วย
ปริญญา/ข่าว

ชลบุรี จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์กลางแปลงเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย
      นายสมพล  เข็มกำเหนิด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเกิดอุทกภัยธรรมชาติย่างหนัก ทำให้สภาวะปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากเดือนร้อน ต้องอพยพถิ่นฐานมาพักพิงให้จังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง ทางบริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ ในฐานะบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่มีความตั้งใจ และพร้อมยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงให้กับผู้อพยพที่มาพักพิงในสถาบันการพลศึกษาจังหวัดชลบุรี ในโครงการ เอส เอฟ ร่วมใจมอบรอยยิ้มเพื่อผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับผู้ประสบภัย
    สำหรับภาพยนตร์ที่นำมาฉายเป็นภาพยนตร์แนวความรัก ความสามัคคี แสดงความเป็นไทย และมีกิจกรรมพิเศษ โดยเริ่มตั้งแต่ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 เป็นต้นไป เป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมระบายสีพร้อมมอบของรางวัล เล่นเกมส์ พร้อมโชว์เต้นจากพนักงานเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ มอบอาหารและเครื่องดื่ม และแจกของรางวัล ส่วนในช่วงค่ำคืนเป็นการฉายภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค3 ตอนยุทธนาวี ส่วนในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปเริ่มที่กลุ่ม 89 จังหวัดตราดนำก๋วยเตี๋ยวมาปรุงที่ศูนย์พักพิง พร้อมเครื่องดื่ม พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมระบายสีพร้อมมอบของรางวัล เล่นเกมส์ พร้อมโชว์เต้นจากพนักงานเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่ม และแจกของรางวัล ส่วนในช่วงค่ำคืนเป็นการฉายภาพยนตร์เรื่อง กัปตันอเมริกา อเวนเจอร์ที่1 และในระหว่างวันที่ 14  17 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จัดฉายภาพยนตร์ในห้องประชุม
ปริญญา/ข่าว 
  
นายถิรชัย วุฒิธรรม ผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชมศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรี
      วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายถิรชัย วุฒิธรรม เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานและบรรยายสรุป
      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏร พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาอุทกภัยที่ เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ทรงทอดพระเนตรประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องอพยพย้ายจากที่อยู่อาศัย มาอาศัยยังแหล่งพักพิงผู้ประสบอุทกภัยแห่งนี้ พระองค์ทรงมีพระดำริให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชน จัดโครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยนำถุงยังชีพพระราชทาน รถผลิตน้ำดื่ม และนม มามอบให้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และประชาชนชาวไทยทุกคนในการต่อสู่กับทุกข์ภัยต่างๆ ซึ่งถ้าประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้ว ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดี
     นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานว่าจากการเกิดสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง จนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดชลบุรี ได้ติดตามข่าวสารของสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักว่า หากกระแสน้ำจำนวนมหาศาล เคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนจะเสียหายเป็นอย่างมาก
     จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเป็นเร่งด่วน ได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ประสบอุทกภัยให้เข้าพักพิงในพื้นที่แบ่งเป็นสองระยะ โดยระยะหนึ่งโดยเตรียมสถานทีจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรีโดยใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการจำนวน 11 แห่ง เพื่อรองรับผู้ประสบภัยให้เข้าพักพิงได้ จำนวน 10,000 คน จอดยานพาหนะ จำนวน 10,000 คัน ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชลบุรี ค่ายนวมินทราชินี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ศูนย์ฝีกอบรมดำรวจภูธรภาค 2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัน  สวนเสือศรีราชา วัดเขาน้อย (อำเภอศรีราชา) และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา)
     ปัจจุบันมีผู้เข้าพักพิงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 7,940 คน และได้ทำการสำรวจและจัดเตรียมสถานที่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา บางละมุง และสัตหีบ เพื่อรองรับผู้ประสบภัยต่อไป
ปริญญา/ข่าว/ภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน