วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติสมุทรสาครมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 50,000 บาท


25 ตุลาคม) เครือข่ายแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าพบนายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบเงินจำนวน 50,000 บาทที่ได้จากการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และจะนำเงินอีกส่วนหนึ่งที่ได้จากการรับบริจาคมอบให้กับศูนย์พักพิงแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่วัดไร่ขิงต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Sitthu/Sein Htay : +66 8977 19189/ +66 8301 39736

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน