วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันที่ 18 ของศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรี ยังให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่       วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เปิดศูนย์พักพิงแล้ว 18 วัน มีอพยพจำนวนทั้งสิ้น 7,940 คน แยกเป็นศูนย์จังหวัดตั้งขึ้น จำนวน 6,399 คน และศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัด มีจำนวน 1,541 คน จังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่1และศูนย์พักพิงอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 6,399 คน เป็นชาย 3,011 คน หญิง 3,388 คน เป็นเด็ก 1,310 คน ส่วนศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผู้อพยพจำนวน 1,541 คน เป็นชาย 579 คน เป็นหญิง 962 และเด็ก 497คน
       สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรี ได้มีการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเริ่มที่การแพทย์และสาธารณสุข ได้จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลภาคในศูนย์ และบางรายต้องจัดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชลบุรี ถ้าเป็นผู้ป่วยหนักทางโรงพยาบาลได้รับไว้รักษาที่โรงพยาบาล ส่วนโรคที่พบมากที่สุดมีดังนี้ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อปรสิต รองลงมาโรคระบบไหลเวียน โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง การเยียวยาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต ประเมินด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า รักษาจิตเวช ด้านการสาธารณสุขโดยการ สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก ได้จัดการปรับปรุงน้ำดื่มและน้ำใช้ และการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ
       นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันนี้ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวจังหวัดชลบุรีจะมีผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพและเครื่องผลิตน้ำดื่ม ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายถิรชัย วุฒิธรรม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีฯ
      โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครร่วมต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรีแห่งนี้ เริ่มดำเนินการในวันที่ 11พฤศจิกายน 2554 โดย ศปภ.กำหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็นใน จังหวัดที่รับผู้พักพิงจากดอนเมืองและจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันมีผู้พักพิงทั้งสิ้น 7,940 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เด็กและผู้หญิง 
     สำหรับกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. นายถิรชัย   วุฒิธรรม ผู้แทนพระองค์เดินทางถึง ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย(สถาบันพลศึกษาชลบุรี) ผู้แทนพระองค์ลงจากรถไปที่โต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด พร้อมเครื่องผลิตน้ำดื่ม จากนั้นผู้แทนพระองค์เดินเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วเดินทางกลับ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพและเครื่องผลิตน้ำดื่ม ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรีวันนี้
วันนี้ (11 พ.ย.54) เวลา 14.00 น.   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายถิรชัย วุฒิธรรม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบถุงยังชีพและเครื่องผลิตน้ำดื่ม ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี
      นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครร่วมต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรีแห่งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24  ตุลาคม 2554 โดย ศปภ.กำหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่รับผู้พักพิงจากดอนเมืองและจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันมีผู้พักพิงทั้งสิ้น  7,940 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เด็กและผู้หญิง
     สำหรับกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. นายถีรชัย   วุฒิธรรม ผู้แทนพระองค์เดินทางถึง ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย(สถาบันพลศึกษาชลบุรี) ผู้แทนพระองค์ลงจากรถไปที่โต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด พร้อมเครื่องผลิตน้ำดื่ม จากนั้นผู้แทนพระองค์เดินเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วเดินทางกลับ จึงขอเชิญข้าราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วนและผู้พักพิงร่วมรับผู้แทนพระองค์โดยพร้อมเพรียงกัน  /

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน