วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชาวบ้านลำห้วยโมง โร่แจ้งความ ถูกหลอกเซ็นต์ชื่อ
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๔ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ชาวบ้าน ต .จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ประมาณ ๑๐ ราย  ประกอบด้วยชาวบ้าน จากบ้านลาน , บ้านเหล่าคราม , และบ้านวังสวยได้รวมตัวกันเดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อยกเลิกการแสดงความประสงค์ยินยอมให้ขุดลอกลำห้วยโมง

โดย นางจุลนี อินทราชา ชาวบ้านที่มาแจ้งความในครั้งนี้ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่ได้นำกระดาษเปล่ามาให้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีที่ดินติดลำห้วยโมง ลงลายมือชื่อเพื่อให้ยินยอมขุดลอกลำห้วยโมง โดยให้ข้อมูลเพียงว่าจะขุดลอก วัชรพืชและสิ่งที่กีดขวางทางน้ำออกเพียงเท่านั้นเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก จึงได้ยอมลงชื่อไป แต่เมื่อภายหลังได้ทราบข้อมูลว่า โครงการที่เซ็นชื่อให้ขุดลอกไป จะเป็นโครงการที่ขุดลอกขยายลำห้วยโมง ทั้งกว้างและลึกจากเดิมหลายเมตร ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านสูญเสีย ที่ดิน ที่นาและต้นไม้ พร้อมทั้งสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ริมห้วยอย่างมากมาย จึงมีความกังวลว่ากระดาษเปล่าที่เซ็นต์ไปจะนำมาซึ่งการขุดลอกลำห้วยโมง นำสู่การสูญเสียที่ดินและระบบนิเวศดังกล่าว จึงได้มาแจ้งความไว้เพื่อขอยกเลิกการเซ็นชื่อดังกล่าวข้างต้น

 ส่วนตัวไม่ต้องการให้มีการขุดลอกลำห้วยโมงอยู่แล้ว เนื่องจากที่นาที่อยู่ติดลำห้วยโมง เป็นผืนดินที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษจึงต้องการรักษาไว้ แต่ที่เซ็นต์ชื่อเนื่องจากไม่ได้รับทราบข้อมูลการขุดลอกที่แท้จริงมาก่อน แต่เมื่อรู้ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจริง จึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการขุดลอกดังกล่าว และต่อไปพร้อมที่จะรวมตัวกับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านที่รวมตัวกันก่อนแล้วในการเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลโครงการที่แท้จริงต่อไป

ในส่วนของ นางคำพอง ทาสาลี ชาวบ้านบ้านโนนสว่าง แกนนำกลุ่มผู้คัดค้านโครงการขุดลอกขยายลำห้วยโมง ที่รวมตัวกันติดตามข้อมูลการขุดลอกลำห้วยโมงในครั้งนี้ กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านเหมือนถูกหลอกโดยที่ไม่รู้ว่าหลังจากเซ็นชื่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตน ข้อมูลที่พวกเราติดตามกันมา การขุดลอกลำห้วยโมงในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ หรือ โครงการผันน้ำ โขง เลยชีมูล ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบจากการขุดลอกมาแล้วอย่างกว้างขวาง ดังเช่นที่ลำน้ำลำพะเนียง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งยังมีปัญหาการฟ้องร้องในชั้นศาลจนถึงทุกวันนี้ และขณะนี้ทางกลุ่มก็จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการขุดลอกลำห้วยโมงต่อไป เพื่อเท่าทันถึงข้อมูลที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน และกำลังรวบรวมรายชื่อกันเพื่อยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกครั้งนี้ ให้ลงมาชี้แจงข้อมูลแท้จริงต่อพวกเรา เนื่องจากที่ผ่านมาเราถูกปกปิดความจริงมาโดยตลอดทั้งที่เป็นผืนดินของเราเอง 
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

นายณัฐวุฒิ กรมภักดี boy_alone17@hotmail.com    
ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.)
ตู้ ปณ.14 ต.ในเมือง อ.เมืองอุดรธานี 41000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน