วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กำหนดการจัดงาน จากศรัทธา ความหวัง สู่กำลังใจในงานมิตรภาพบำบัด วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

กำหนดการจัดงาน
จากศรัทธา ความหวัง สู่กำลังใจในงานมิตรภาพบำบัด
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ  ชั้น ๒ โรงแรมสตาร์
ซอยศูนย์การค้าสาย ๔ ถนนสุขุมวิท  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน (ชมการแสดงดนตรี จากศิลปินจิตอาสา ไก่  แมลงสาบ)

เวลา  ๐๙.๐๑ - ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร  ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
                                         ประธานเปิดงาน  กล่าวเปิดงานและเรียนเชิญผู้ได้รับเกียรติแสดง
                                         ปาฐกถาเกียรติยศ นายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์  ประจำปี ๒๕๕๓

เวลา ๐๙.๓๑ – ๐๙.๕๐น.     ชมวีดีทัศน์ชีวิตและผลงานหลังได้รับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๒
เวลา  ๐๙.๕๑ – ๑๐.๐๐น.     พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                  
เวลา  ๑๐.๐๑ – ๑๑.๐๐น.      เรื่องราวชีวิตของ คุณปรียานุช ปานประดับ ผู้หญิงที่เผชิญกับโรคร้ายด้วยกำลังใจและรอยยิ้ม
เวลา  ๑๑.๐๑ – ๑๒.๐๐น.     เวทีโต๊ะกลมหัวข้อ “หลากหลายเครือข่าย  เป้าหมายเดียวกัน  สร้างสรรค์งาน

                                         มิตรภาพบำบัด” ผู้ดำเนินรายการ  คุณทวีสิทธิ์  สมัครสมาน
                              -เครือข่ายชมรมผู้บริหารการพยาบาลแห่งประเทศไทย
                              -เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต./เทศบาล
                              -มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

เวลา  ๑๒.๐๑ – ๑๓.๐๐น.   รับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการเครือข่ายมิตรภาพบำบัด
เวลา  ๑๓.๐๑ – ๑๓.๑๕น.  ชมการแสดงดนตรี จากศิลปินจิตอาสา ไก่  แมลงสาบ
เวลา  ๑๓.๑๖ – ๑๔.๐๐น.  ประกาศผลรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์

                        ประจำปี ๒๕๕๓  ระดับเขต  ที่ได้รับรางวัลระดับเขตทั้ง ๔ ประเภทและ
                                        ชมวีดีทัศน์ผลงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น                                    

เวลา  ๑๔.๐๑ – ๑๔.๑๕น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา  ๑๔.๑๖ – ๑๕.๔๕น.   เสวนาหัวข้อ “สร้างพลัง เสริมกำลังใจ ให้เกิดมิตรภาพบำบัด”

                        ดำเนินรายการ  โดย คุณอี้  แทนคุณ  จิตต์อิสระ
                            -คุณนุ้ย ธนารี  ฟุ้งภิญโญภาพ บัณฑิตผู้พิการจากรายการตีสิบ
                             -คุณกฤษดา  พรหมสุวรรณ์ รางวัลคนดีของแผ่นดิน ปี๒๕๕๓
                               -..........................................................................................

เวลา  ๑๕.๔๖ – ๑๖.๐๐น.  สรุปการจัดงานโดย ผู้อำนวยการ สปสช.เขต ๖ ระยอง
เวลา  ๑๖.๐๑ – ๑๖.๑๕น.  สืบสานความศรัทธาสู่คนรุ่นต่อไป ด้วยบทเพลง “แสงดาวแห่งศรัทธา”

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการมิตรภาพบำบัดตามอัธยาศัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน