วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แด่พระผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ หลวงตามหาบัว โดย ว.พลเสน- กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

  หลวงตา  มหาบัว  
     หลวงตา  มหาบัวผู้ช่วยชาติ
  ผู้ประกาศสัจจะธรรม  นำขานไข
  ทั้งทางโลกทางธรรม  เกื้อหนุนไป
  สู่ร่มไทยจากหัวใจ  ผู้เปรี่ยมธรรม 
         จากไปแล้ว เนื้อนาบุญของโลก
            ยังความโศก  เศร้าใจให้กลืนกล้ำ
            ไทยทั้งผองต้องสำนึก  รำลึกนำ
            ที่หลวงตาได้ทำ   นำทางไทย 
     * สละ.....  เสียสละ
      คือจาคะ  ที่ฝากไว้
      หลอมรวม  ศรัทธาไทย
      ที่ฝากให้     กับแผ่นดิน 
                                    ** สละ.....   เสียสละ
                                    คือจาคะ   ที่ฝากไว้
       หลอมรวม        ศรัทธาไทย
            หลอมทองไว้   ช่วยแผ่นดิน 
                                            ด้วยจิตคาราวะ
                                        แด่พระผู้ปฎิบัติดี  ปฎิบัติชอบ 
            ว.พลเสน 
                                          กลุ่มศิลปะ  ดนตรี กวีประชาชน


พระธรรมวิ สุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
  
  
ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ท่าน เป็นลูกศิษย์ผู้สืบทอดปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ยังทรงธาตุทรงขันธ์เป็นที่พึ่ง ที่อาศัยของเหล่าศิษย์กรรมฐาน ทั้งบรรพชิต และฆราวาส ปฏิปทาขององค์หลวงตาถอดแบบมาจาก ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น โดยตรง ท่านสามารถชี้แนะแนวทางให้กับ เพื่อนสหธรรมิกให้ได้บรรลุผ่านในปัญหาของการภาวนาเป็นจำนวน หลายรูปด้วยกัน ท่านมีศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตที่ได้กลายเป็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงตา ได้เป็นผู้นำในการทำผ้าป่าช่วยชาติ แก้วิกฤตการเงินภายในประเทศ ซึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีมาก่อน ปัจจุบัันองค์หลวงตา ยังทรงธาตุขันธ์อยู่ เศษกายหรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่องค์ท่านได้บริโภค ล้วนแต่ได้กลายเป็นพระธาตุ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพุทธศาสนิกชน เป็นจำนวนมาก
   


  


พระธาตุอันเกิดจากเส้นเกศาขององค์หลวง ตา มีลักษณะเป็นเกร็ดเล็ก ๆ สีแดง
  เส้นเกศาธาตุขององค์หลวงตามีลักษณะใส ประดุจใยแก้ว
  

พระ ธาตุชุดนี้เป็นพระธาตุที่แปรสภาพจากชานหมากขององค์ หลวงตา ซึ่งเจ้าของพระธาตุ ได้เก็บชานหมากขององค์หลวงตามาไว้บูชาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ปัจจุบันชานหมากเหล่านั้นได้แปรสภาพเป็นพระธาตุโดยสมบูรณ์แบบ มีสีสัน พรรณะ เหมือนพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง

  


  


พระ ธาตุชานหมากขององค์หลวงตาที่ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบ ถวายเข้าพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์วัดสันติธรรม จำนวน ๑๒ องค์ ส่วนองค์ที่เป็นเกร็ดสีแดง เป็นพระธาตุเกศา


ภาพขยายพระธาตุชานหมากองค์เล็กมีลักษณะใสเป็นปริมณฑล ขนาดเท่าเมล็ดผักกาดณ วิหารบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทีมงานเว็ปไซต์ ได้ไปนมัสการหลายครั้ง นับตั้งแต่เริ่มสร้างเป็นต้นมา และได้สังเกตที่เจดีย์แก้วบรรจุนขาธาตุ (เล็บ) ขององค์หลวงตา พบว่ามีนขาธาตุองค์หนึ่งได้แปรสภาพจากเล็บ กลายเป็นพระธาตุสมบูรณ์แล้ว จึงได้พยายามถ่ายภาพมาให้ชมครับ


เจดีย์บรรจุนขาธาตุ ประดิษฐานหน้าหุ่นขี้ผึ้นรูปเหมือนขององค์หลวงตามหาบัวครับนขาธาตุขององค์หลวงตาแปรสภาพเป็นพระธาตุพรรณเหลือง อำพัน โดยสมบูรณ์
ถ่ายภาพเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒เพื่อความ หลากหลายทางข้อมูล จึงขออนุญาตนำข้อมูลจาก http://www.doisaengdham.com/article_detail.php?id=137 มานำเสนอในที่นี้ด้วยเพื่อให้เครื่องเจริญศรัทธาของ ท่านผู้อ่าน
ขอ เล่าเกร็ดที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสพบเห็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจ  คือเส้นเกศาของหลวงตามหาบัวที่บรรจุในผะอบ เกิดเม็ดสีดำเล็ก ๆ จำนวนมาก มีลักษณะเป็นเงามันสวยงามระยิบระยับ ส่วน เกศานั้นไม่พบ  ผู้เป็นเจ้าของได้เล่าว่าเกศาของหลวงตานี้ได้เก็บมานาน นับ ๑๐ ปีแล้ว  ซึ่งในขณะนั้นหลวงตาท่านยังไม่สูงวัย มากนัก  ยังมีเส้นผมสีดำ   หลังจากนั้น ปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ได้ไปดูแลหิ้งพระ ก็พบผะ อบปรากฏลักษณะดังกล่าว


จากภาพ ผะอบที่บรรจุเกศาหลวงตามหาบัว ไม่ปรากฏเส้นเกศา  แต่มีวัตถุลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีดำเป็นมันเงาสวยงามเมื่อ สำรวจดู พบว่าที่ก้นผะอบ จะมีเส้นเกศาเล็ก ๆ ปรากฏอยู่  และมีลักษณะสั้นลงกว่าเดิมประมาณ ๕-๖ ส่วน  ภาพขยาย ๒๐๐ เท่า จะเห็นความมันเงาสวยงามคล้ายลักษณะของพระธาตุอย่างชัดเจน เป็นไปได้ว่า เส้นเกศาของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ เช่นของครูบาอาจารย์บางองค์ที่เคยปรากฎ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน