วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แนะนำหนังสือ ประวัติศาสตร์บอกเล่า พระเจ้าตากสินกับเมืองชลบุรี โดย สามารถ พ้นภัยพาล

         ในงานครบรอบ ๒ ปีของสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง ซึ่งมีกัลยาณมิตรมาร่วมงานมากมาย หนึ่งในนั้น คือ คุณสามารถ พ้นภัยพาล ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ "ประวัติศาสตร์บอกเล่า.... พระเจ้าตากสินกับเมืองชลบุรี" ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ตุลาคม๒๕๕๓ จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนสร้างมหาธาตุเจดีย์มิ่งโมลีศรีบูรพา ภูมิทัศน์มหาธาตุเจดีย์ และอุทยานการศึกษาพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ชาติ  จังหวัดชลบุรีphoto book

        สำหรับผู้สนใจที่ต้องการซื้อหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรงที่
        บริษัท ประณอม ทวีจำกัด
        ๑๔๒-๑๔๔ ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
        โทร. ๐๓๘-๒๗๘๖๔๘, ๒๗๒๘๔๒, ๒๘๘๓๐๐
        E-mail : pranombook@gmail.com
        ราคาเล่มล่ะ ๒๘๐ บาท


photo book

photo book

photo book

photo book
       คุณสามารถ พ้นภัยพาล ได้เขียนไว้ในคำนำ เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ในตอนหนึ่งว่า...

           "... อนึ่ง หนังสือประวัติศาสตร์บอกเล่า..พระเจ้าตากสิน กับเมืองชลบุรีนี้ มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแต่ละตอน ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตามประสงค์โดยไม่ต้องอ่านต่อเนื่องกันไป

         งานชิ้นนี้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสถาบันทั้งสาม คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว คือ ราชอาณาจักรไทย บุญกุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากเจตนาอันเป็นกุศลที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ผมขอมอบให้กับพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งในด้านการดำรงชีวิต และวิชาความรู้สำหรับเป็นอาวุธในการประกอบอาชีพ และขอมอบให้กับบรรพชนชาวชลบุรีทุกท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อร่วมทัพไปกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จนสามารถกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยและมีพื้นที่ให้ลูกหลานชาวชลบุรี ได้มีที่ทำมาหากิน อาศัยเป็นที่คุ้มแดดแผดร้อนฝนหนาวพักหลับนอนอย่างปลอดภัย"

                             สามารถ พ้นภัยพาล
                             ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
                            ก่อนวันเข้าพรรษา            ล่าสุด คุณสามารถ พ้นภัยพาล ได้ปรึกษาหาืีรือกับ ไก่ แมลงสาบและมีความเห็นร่วมกันว่า จะทำอัลบั้มผลงานเพลงชุดพิเศษ โดยนำข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ มาเขียนเป็นบทเพลง โดย ศิลปิน ไก่ แมลงสาบ ซึ่งจะได้จัดทำเป็นอัลบั้มเพลงออกมาให้ฟังกันต่อไป รายละเอียดของผลงานเพลงชุดพิเศษนี้ โปรดติดตามข่าวสารได้ที่เวบแห่งนี้ครับ


photo book

photo book

photo book

photo book


photo book

photo book

photo book


photo book


        สำหรับผู้สนใจที่ต้องการซื้อหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรงที่
        บริษัท ประณอม ทวีจำกัด
        ๑๔๒-๑๔๔ ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
        โทร. ๐๓๘-๒๗๘๖๔๘, ๒๗๒๘๔๒, ๒๘๘๓๐๐
        E-mail : pranombook@gmail.com
        ราคาเล่มล่ะ ๒๘๐ บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน