วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

3 clip video ช่วงเริ่มต้นของงานเปิดตลาด 4 ภาค-พัทยา (ช่วงเย็น) 25 ก.พ.2554

บรรยากาศของงานเปิดตลาด 4 ภาค เมือช่วงค่ำวันที่ 25 ต.ค.2554 ในชวงเริ่มต้นของเวทีการแสดงบอย ไทยศิลป์ กับการร้องเพลงเล่นดนตรี ในงานเปิดตลาด ๔ ภาค เมื่อ ๒๕ ก.พ.๒๕๕๔


คุณสรัญญา อรรคราช และน้องปลา ดญ.อาทิตยา จันทร์เกษม ทำหน้าที่พิธีกรในช่วงเริ่มงาน บนเวทีการแสดงเมื่อช่วงเย็น 25 ก.พ.2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน