วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปรายละเอียด รายนามผู้บริจาค/ชื่อโต๊ะ/รายรับ-รายจ่าย การจัดงานครบรอบ ๒ ปีสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง เมื่อ 5 ก.พ.2554


         หลังจากการจัดงานครบรอบครั้งสำคัญของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชนผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อย เื่มื่อ ค่ำคืนวันที่ 5 ก.พ.2554 ท่ามกลางการช่วยเหลือและสนับสนุนของคนในชุมชน และเพื่อนพ้องน้องพี่ กัลยาณมิตรจากหลายที่ หลายจังหวัด ทางคณะทำงานได้สรุปรายละเอียดรายรับรายจ่ายในการจัดงานครั้งนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

        (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ.2554)          

โต๊ะ                               
ชื่อ
ชำระเงิน
01 ส.ส.พจนารถ
แก้วผลึก
จ่ายแล้ว ซัน
02 คุณรุจ จ่ายแล้ว  ไก่
03 คุณรุจ จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
04 คุณรุจ  จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
05 ร้านฝนจางนางหาย
จ. ชลบุรี
ไม่มา
06 ครอบครัวน้องโลมา จ่ายแล้ว ไก่
07 พี่ตั๊ก จ่ายแล้ว ไก่
08 ป๋า
ส.ซุ้มเสม็ดแดง จ.ระยอง
จ่ายแล้ว ซัน
09 ร้านเสริมสวยน้องเต๋า
บ้านอำเภอ
จ่ายแล้ว ซัน
10 คุณต้อง
ศรีราชา (เสก )
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
11 แม่แมว จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
12 แม่แมว จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
13 แม่แมว จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
14 แม่แมว จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
15 อ.ชัยวัฒน์
โกศล
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
16 แม่แมว จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
17 ผู้ใหญ่ชาติชาย
เหลืองบำรุง  บ้านจำรุงจ.ระยอง
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
18 ร้านศูนย์หนังสือตะวันออก  จ่ายแล้ว ซัน
19 ร้านตุ่นการค้า จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
20 คุณเนติวัฒน์
ภิรมณ์พัฒน์(บริจาค10,000 บาท)
จ่ายแล้ว ไก่
21 คุณปิยะ
ศิริมาก
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
22 คุณนะ จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
23 คุณนะ จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
โต๊ะ                               
ชื่อ
ชำระเงิน
24 คุณนะ จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
25 คุณนะ จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
26 ช่างฟู
( พธ.พี่กอบ พัทยา )
จ่ายแล้ว ซัน
27 ช่างฟู จ่ายแล้ว ไก่ ไม่มา
28 ช่างฟู จ่ายแล้ว ไก่ ไม่มา
29 คุณต๋อย
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
30 คุณโสพณ
พึ่งพิบูลย์ 
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
31 พี่สายชล จ่ายแล้ว ซัน
32 คุณรุ่ง
ร้านถ่ายเอกสาร
จ่ายแล้ว ไก่
33 สหพันธ์วิทยุชุมชน
คุณยุ
จ่ายแล้ว ไก่
34 DJ.เพลิน คลื่นPaPa Radio ศรีราชา จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
35 หมอหน่อย จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
36 อบต.จ๋อม จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
37 อสม.ไม้แก้ว จ่ายแล้ว ไก่
38 เจ๊วรรณ
อมรซีฟู๊ด
ไม่มา
39 คุณแอ๊ด
นายกสมาคมเคเบิ้ลพานทอง
จ่ายแล้ว ไก่
40 คุณสมมาถร
สุภาผล
ไม่มา
41 เจ๊นางสมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทยปากช่อง ลงเป็นเงินบริจาค
42*
กลุ่มรักบ้านเกิด
ปากช่อง
ลงเป็นเงินบริจาค
43 ผ.อ
กศน.บางละมุง
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
44 อ.ประกฤษฎร์
อินทวงษ์
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
45 คุณอัมพร
เอมังกูล
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
46 คุณนึก
(อัมพร)
จ่ายแล้ว ซัน
โต๊ะ                               
ชื่อ
ชำระเงิน
47 คุณนึก 
(อัมพร)
จ่ายแล้ว ซัน
48 คุณออด ไม่มา
49 คุณยุทธ
ดาหรา
**** ****
50 คุณอัมพร
เอมังกูล
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
51 หมอยิ้ม
ร.พ วัดญาณสังวราราน
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
52 คุณปุ๊ก
ฟีนิกซ์
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
53 คุณนก
วัดหนู
จ่ายแล้ว ไก่
54 คุณสุวรรณณี
วัดหนู
จ่ายแล้ว ไก่
55 บริษัทไชโย
คุณอุ๊
จ่ายแล้ว ไก่
56 ปลัดศักดิ์สิทธิ์  จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
57 เจ๊แอ๊ว
ร้านหนังสือนาเกลือ
จ่ายแล้ว ไก่
58 คุณอาทิตย์
จิตรำพึง
ไม่มา
59 ส.ส.ไมตรี
สอยเหลือง
ลงเป็นเงินบริจาค
60 ผู้ใหญ่ธนากร
รอดหริ่ง
61 คุณกุ้ง
สินธารา  (ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
62 คุณวิเชียร
การสังเวช
  (ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง)
63 น้องเล็ก-น้องโต
ทุ่งละหาน (ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
64 คุณวิโรจน์
เล่าเรื่อง (ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
65 คุณเล็ก
ทุ่งละหาน (ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
66 คุณบรรเลง
อินสิงห์
67 คุณบรรเลง
อินสิงห์
68 คุณบรรเลง
อินสิงห์
69 คุณบรรเลง
อินสิงห์
โต๊ะ        
                    
ชื่อ
ชำระเงิน
70 คุณบรรเลง
อินสิงห์
71 คุณกบ
ทุ่งละหาน   
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
72 คุณตุ๊
รถถมดิน       
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
73 ช่างเบี้ยว-ช่างเป๋     
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
74 คุณรัตน์
สินธารา   
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
75 คุณรัตน์
สินธารา   
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
76 คุณเก๋
หลังวัง         
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
77 คุณเก๋
หลังวัง         
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
78 ส.ท
สุธานี รอดหริ่ง
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง)
79 เจ๊
ซุปไก่                  
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
80 หมอเบริดย์              
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
81 ช่างน้อง                   
(ผู้ใหญ่ธนากร  รอดหริ่ง
)
82 ช่างประสงค์
ขำทอง     (ผู้ใหญ่ธนากร
รอดหริ่ง
)
83 เจ๊นี
สถานีรถไฟบ้านห้วยขวาง

(ผู้ใหญ่ธนากร
รอดหริ่ง
)
ยอดรวม45,600
-
คงค้างจ่าย
5,600 -
84 ป๋า
ส.ซุ้มเสม็ดแดง จ.ระยอง
จ่ายแล้ว ซัน
85 ป๋า
ส.ซุ้มเสม็ดแดง จ.ระยอง
จ่ายแล้ว ซัน
86 ป๋า
ส.ซุ้มเสม็ดแดง จ.ระยอง
จ่ายแล้ว ซัน
87 ร้านลาบยโสธร
จ.ระยอง
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
88 DJ.สานิตย์
บุญจำนงค์ จ.ระยอง
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
89 จอน
พันไมล์
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
90 อ.วิสูตร
ฉัตรเชิดชัย
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
91 คุณสาคร
กลุ่มแม่บ้านหนองจับเต่า
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
92 คุณแอ๋ว
จ.ระยอง
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
โต๊ะ                               
ชื่อ
ชำระเงิน
93 เฮียจุ้ย จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
94 ช่างรวย
บางเสร่
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
95 คุณณรงค์  วัดญาณสังวราราม
(น้องมายด์-น้องปอ)
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก 1,250
96 คุณอ๊อด
(เพื่อนต่อ  เสบียง)
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
97 ลุงประเทือง
อินสิงห์
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
98 คุณธีระ
วงษ์เจริญ
ไม่มา
99 ร้านเตยหอมอลูมิเนียม
จ่ายแล้ว ซัน
100 ร้านเตยหอมอลูมิเนียม ค้างจ่าย
1
โต๊ะ
101 คุณประสิทธิ์
บ่อวิน
จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
102 คุณประสิทธิ์ บ่อวิน จ่ายแล้ว พี่ตั๊ก
103 โปรเจ็กเตอร์ ฟรี
104 อาสากู้ภัย ฟรี
105 ศิลปิน
ฟรี
106 ศิลปิน ฟรี
107 ศิลปิน ฟรี
108 ศิลปิน
(เพิ่มโต๊ะศิลปิน 2 โต๊ะ
)
ฟรี
109 VIP
110 VIP
111 VIP
112 VIP
113 VIP
114 VIP
เพิ่ม VIP 5 โต๊ะ
115 เพิ่ม
ห้องสุขา 1 โต๊ะ+ทีมงานซัน 1 โต๊ะ
ฟรี


                    

               
VIP

            
                  
ชื่อ
  ชำระเงิน
1 อ.วิวัฒน์
ศัลยกำธร
ไม่มา (1ท่าน)
2 ปลัดศักดิ์สิทธิ์ มา (1ท่าน)
3 เฮียตี๋
ร้านเล้งกี่
ไม่มา (1ท่าน)
4 คุณวิเชียร
ตั้งธรรมสถิตย์
มา (1ท่าน)
5 ร้านลุงไสว
สุดหาดนาจอมเทียน (พี่หนก)
ไม่มา (1ท่าน)
6 คุณวริสร ชุมพร ไม่มา (1ท่าน)
7 ช่างสรวง ไม่มา (2ท่าน)
8 เฮียโป้ย
โรงแรมกาเด้นลอร์ด
(1ท่าน)
9 คุณรุ่งโรจน์
ลิมปประภาคาร
(2ท่าน)
10 เครือข่ายศิลปินทำงานต้านเอดส์ (2ท่าน)
11 ท่านนายกมาย
ชัยนิชย์ (สจ.พรเทพ)
(1ท่าน)
12 คุณต๋อย
ร้านเผ่าฅณฑี
มา (2ท่าน)
13 คุณฑูล
ร้านครัวต้นตาล จ.ราชบุรี 
มา (4ท่าน)
14 ส.ส
ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์
มา (1ท่าน)
15 ดาบแดง
จันทบุรี
ไม่มา (1ท่าน)
16 คุณธีระ
วงษ์เจริญ
ไม่มา (1ท่าน)
17 อ.สหราช
จ.พิษณุโลก
ไม่มา (1ท่าน)
18 คุณเจี๊ยบ
สภาองค์กรชุมชน
(2ท่าน)
19 คุณบังนุช มา (2ท่าน)
20 อ.แขก มา (1ท่าน)
21 คุณสุรัตน์
เมฆะวรากุล
ไม่มา (1ท่าน)
22 Dj.ชัย ชัชวาลย์ FM 95.75MHz
พี่เฟิร์ส
มา
                     
           
VIP
            
   
            
ชื่อ
  ชำระเงิน
23 DJ.เก่ง พัทยา ไม่มา (1ท่าน)
24 ผู้พัน
ปฎิยุทธ 
ไม่มา (1ท่าน)
25 น้องจิน
ศรีราชา
มา (2ท่าน)
26 ลุงเปี๊ยก
ร้านอาหารป่า
มา (1ท่าน)
27 อ.จรูญ
สวยดี
มา (1ท่าน)*
28 คุณยศ
ศรีราชา
ไม่มา (1ท่าน)
29 จูมีน
ช๊อปเปอร์
ไม่มา
30 อ.เข้ม ไม่มา (1ท่าน)
31 คุณสามารถ
(นักเขียน)
มา (1ท่าน)*
32 คุณต้อ (2ท่าน)
33 คุณมงคล
(เพื่อนหนก)
(1ท่าน)
33
34   
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46


รายนามผู้บริจาคเงินให้สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวางFM.98.10MHz
งานคอนเสิร์ตครบรอบ
2 ปี สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วขวาง 5 กุมภาพันธ์ 2554


ลำดับ                    
ชื่อ
    
จำนวนเงิน

หมายเหตุ
1 เจ๊หมวยใหญ่พันธมิตรชลบุรี       
2,000 บาท
จ่ายแล้ว ไก่
2 เจ๊พร
พันธมิตรแยกโลมา
  
1,000 บาท
จ่ายแล้ว ไก่
3 คุณเนติวัฒน์
ภิรมณ์พัฒน์
     
10,000
บาท
จ่ายแล้ว ไก่
4 วิริธิพล
(โชติ)  ทรัพย์รดาพัดชา
     
หม้อหุงข้าว
5 คุณโยมแมว
ฉันทนา พลเสน
ของรางวัลจับหาง16ชิ้น
6 คุณอัมรินทร์
คอร์มันส์

     
10,000 บาท
ยังไม่ได้โอน
7 ค่าจำหน่ายสุรา         
5,370

บาท
ซัน
8 ลุงต๋ย
มะละกอ ร้านบ้านสะพานไม้ยมจินดา  จ.ระยอง
            
500   บาท
ซัน
9 คุณต๋อย
ลาดเป้ง ร้านเผ่าฅณฑี สมุทรสงคราม
                 
1,000
บาท
ซัน
10 น้องจิน
ศรีราชา
                
2,000
บาท
ซัน
11 คุณกมล
จิววุฒิพงษ์+ของที่ระลึก 1 ชิ้น
                 
1,000
บาท
ซัน
12 คุณรุ่งนภา
สุริยะ
              
350   บาท
ซัน
13 ลุงเปี๊ยก
ร้านอาหารป่า และครอบครัว
               
500   บาท
ซัน
14 คุณสมปอง
ชาลีศรี
                    
500
บาท
ซัน
15 สมาคมคุมครองการทำกินของคนไทย
คุณวิเชียร
ตั้งธรรมสถิตย์ +เจ๊นาง ปากช่อง +พี่แมน การ์ดอาสา ฯลฯ
                 
6,000
บาท
ซัน
16 อ.จรูญ
สวยดี
                  
3,000
บาท
ซัน
17 ส.ส
ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฎฐ์
                 
2,000
บาท
ซัน
18 ส.สไมตรี
สอยเหลือง
                 
2,000
บาท
ซัน
รายนามผู้บริจาคเงินให้สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวางFM.98.10MHz
งานคอนเสิร์ตครบรอบ
2 ปี สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วขวาง 5 กุมภาพันธ์ 2554


ลำดับ                    
ชื่อ
    
จำนวนเงิน

หมายเหตุ
19 คุณฑูล
ร้านครัวต้นตาล ราชบุรี 
                 
2,000
บาท
ซัน
20 คุณวินัย
ปากช่อง
                
2,000
บาท
ซัน
21 คุณสามารถ
(นักเขียน)
                
2,000
บาท
ซัน
22 53,220
23
24
25
26
27
28
รายจ่ายงานครบรอบ2ปีสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง
2554

1.ค่าไฟเครื่องปั่น    10,500    (ซันจ่ายแล้ว)
2.ค่าโต๊ะ      92,000    (ซันจ่ายแล้ว)
3.ศิลปิน สุเวศน์/              1,000  (ซันจ่ายแล้ว)
4.มือกลอง            1,000     (ซันจ่ายแล้ว)
5.ค่าเครื่องดนตรี           3,500     (ซันจ่ายแล้ว)
6.จ่ายค่าทำบัตร(ร้านคุณวิเชียร)    
1200+120+600+1204 รวม - 3,120 (ซันจ่ายแล้ว)

7.จ่ายค่าเวที           2,000
8.ค่าอาหารศิลปิน4/2/54ร้านระยอง
2,475 +1000+850 รวม - 4,307  (ซันจ่ายแล้ว) 


9.อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด          2,400        (ซันจ่ายแล้ว)
10.ค่าเสื้อศิลปิน/ทีมงาน/ทีมฟุตบอล 18,000
   (ไก่ จ่ายแล้ว )

11.ค่าของรางวัลหางบัตร  850+2100    (ซันจ่ายแล้ว)
12.ค่าข้าวกล่อง+น้ำดื่มร้านป้าพึง  3,149   (ซันจ่ายแล้ว)
13.ค่าเครื่องเสียง จ.ระยอง    8,000   (ซันจ่ายแล้ว)
14.ค่าเหล้าโต๊ะจีน    31,618     (ซันจ่ายแล้ว)
15.ป้ายงานไวนิล+อุปกรณ์     4,450   (ซันจ่ายแล้ว
16.คุณบอน        1,000   (ซันจ่ายแล้ว)
17.ค่าใช้จ่ายน้องปลา(ชุดพิธีกร)     560     (ซันจ่ายแล้ว)
18.ค่าที่พักศิลปิน       8,100     (ผู้ใหญ่จ่าย)
19.ค่าเต้น         2,400      (ผู้ใหญ่จ่าย)
20.ค่าเครื่องเสียง(แข่งบอล)       1,500      (ผู้ใหญ่จ่าย)
21.ค่าฟุตบอล (แข่งบอล)       2,000      (ผู้ใหญ่จ่าย)
22.ค่าใช้จ่ายน้องโลมา(ชุดพิธีกร)                  220       (ซันจ่ายแล้ว)
23.แบตตารี่สำรองไฟที่สถานี           700      (ซันจ่ายแล้ว)
24.ค่าช่างซ่อมคอมฯ            130      (ซันจ่ายแล้ว)  
       รวม  204,604
*หมายเหตุ*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนของพี่ต่อและพี่ไก่
และค่าใช้จ่ายต่อเน็ตผู้ใหญ่ธนากร
รอดหริ่ง                  รายรับ
        22 โต๊ะ  -  44,000  บาท
   2 โต๊ะ  - 1,600    บาท
            รวม 45,600
บาท   รายจ่าย
   จ่ายซันวันงาน (5 กพ.54) 20,000    บาท
   ค่าเครื่องเสียง     1,500    บาท
   ค่าฟุตบอล     2,000    บาท
   ค่าเต้น       2,400    บาท 
   ค่าที่พักศิลปิน      8,100    บาท
   จ่ายซัน(7 กพ .54)     6,000     บาท  
                        รวม 40,000 บาท


      คงเหลือ 5,600 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน