วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

MV เพลงเขาพระวิหาร โดย เปี๊ยก นาดอน จากนาดอน เร็คคอร์ด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์          ปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะเรื่องปราสาทเขาพระวิหาร ยังเป็นปัญหาที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อไป มีิศิลปินหลายกลุ่มได้เขียนเพลงเกี่ยวกับเขาพระวิหารในมุมมองที่แตกต่างกันไป ทั้งเพลงเขาพระวิหารของ แดง อินโดจีน เศกและวงซูซู หรือ ไก่ แมลงสาบ ล่าสุด เปี๊ยก นาดอน จากนาดอน เร็คคอร์ด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ก็ได้เขียนเพลง "เขาพระวิหาร" ออกมาเช่นกัน

        "ตระหง่าน สูงเสียดฟ้า   อยู่บน หน้าผาเป้ยตาดี
      มีมา แล้วนับพันปี        เหมือนสวรรค์ บนฟากฟ้า

      คือเขาพระิวิหาร         โบราณสถานอันงดงาม
      ผู้คนได้กล่าวขาน        ศาสนะสถานอันศักดิ์สิทธิ์"     
ปราสาทเขาพระวิหาร (Prasat Preah Vihear)
เป็นโบราณสถานที่มีความงดงาม โดดเด่นอยู่เหนือ
เทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน ระหว่าประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

"มาเถิดช่วยรักษาเอาไว้ เพื่อความยิ่งใหญ่เอาไว้ตลอดกาล
เก็บไว้ให้ลูกให้หลาน ชื่นชมความงามของพงศ์เผ่าพันธุ์
ดีกว่าจะเราจะมาฆ่ากัน แก่งแย่งแข่งขัน ยึดมั่นครอบครอง"

ทีมงาน นาดอน เร็คคอร์ด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 043-861207

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน