วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

4 VDO บันทึกการแสดงสด ในงานสมัชชาประชาธิปไตยชุมชน ฯ 23ธค2554

        บันทึกการแสดงสดของไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ในเวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง ณ ศูนย์ปฎิบัติราชการ อบจ จันทบุรี อาคารขนถ่ายสินค้า 1 เมื่อ 23 ธ.ค.2554


ไก่ แมลงสาบ และ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ขึนเวทีร้องเพลงในช่วงเปิดเวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง ณ ศูนย์ปฎิบัติราชการ อบจ จันทบุรี อาคารขนถ่ายสินค้า 1 เมื่อ 23 ธันวาคม 2554เพลงใหม่ชื่อ สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง โดย ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เขียนสดๆ ที่เวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชนบรรยากาศก่อนเริ่มกิจกรรมบนเวทีในช่วงบ่าย กับบทเพลงของ 2 ศิลปิน ไก่ แมลงสาบและสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ที่เวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเองบรรยากาศช่วงปิดเวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน