วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ถวายพระพร5ธันวา2554

              วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เป็นเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตย์ที่มีความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์­ทั่วทั้งแผ่นดินพระองค์ทรงงานอย่างหนักหน่วงเพื่อให้คนไทยทุกคน­หลุดพ้นจากความยากจนมีที่ทำกินพึงพาตนเองได้ตามแนวทางหลักเศรษฐ­กิจพอเพียงเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้พวกเราชาวไทยจึงควรน้อม­ใจถวายความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุ­ยิ่งยืนนาน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสรัญญา อรรคราช ในนาม "กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน"และประประชาชนชาวไท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน