วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการแสดงสด มินิคอนเสิร์ต ม้าก้านกล้วยอินบางกอก

รายการพิเศษ ทางจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยชุมชนนำร่อง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี FM 90.35 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ณ บัดนี้ สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะจันทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอ บันทึกการแสดงสด มินิคอนเสิร์ต ม้าก้านกล้วยอินบางกอก ของ ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน