วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพลงอีแบ๊ะ วงซูซู- หน่อย ศิรัส - โอ๋ ฆราวาส 8พ.ย.2556

เพลงอีแบ๊ะ วงซูซู- หน่อย ศิรัส - โอ๋ ฆราวาส 8พ.ย.2556 เวทีสะพานผ่านฟ้า กทม

http://youtu.be/wEsnT97NXoE


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน