วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

85 ภาพบรรยากาศ การชุมนุมต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ตราด เมืื่่อ 29มีนาคม 2554

         ไก่ แมลงสาบ-สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้เดินทางไปร่วมต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ตราดเมื่อวันอังคารที่ 29 มี.ค 2554 นี่คือภาพบรรยากาศในวันนั้น
kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwetkai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet
kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet

kai+suwet


kai+suwetไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน