วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการ การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2554

กำหนดการ
การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2554
ณ โกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554

13.30-14.00 น.  ลงทะเบียนสื่อมวลชน ณ โกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท
14.00-17.00 น. กิจกรรมต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา (สร้างความคุ้นเคย) / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
17.00-18.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-23.00 น. พร้อมกันที่ลานเอนกประสงค์ หน้ารีสอร์ท
                         - ผอ.สปข.7 (นายจำลอง สิงห์โตงาม) กล่าวต้อนรับ
                         - นำเสนอ DVD presentation เขต 7
                         - รับฟังการแสดงบทเพลงสร้างความสามัคคี
                        - ร่วมรับประทานอาหาร / สังสรรค์
23.00 น. เข้าที่พักตามอัธยาศัย


วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
09.00-09.15 น. พิธีเปิดสัมมนา โดย รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายธีระพงษ์ โสดาศรี)
                        ประธานในพิธี และ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี
                        (นายจำลอง สิงห์โตงาม) ผู้กล่าวรายงาน
09.15-10.30 น. - การบรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของ อปม. และสื่อมวลชนอื่นๆ กับการ
                         ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล"  โดย ผู้แทนสำนักพัฒนาการ              
                         ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
10.30-10.45 น. -พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การเสวนา "กรมประชาสัมพันธ์กับการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์" โดย รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายธีระพงษ์ โสดาศรี), ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
                       (นายจำลอง สิงห์โตงาม) และผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน