วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

ไก่ แมลงสาบ พาชมรถ Mobile Unit โครงการขับเคลื่อนเิศรษฐกิจภาคประชาชน ในงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๕ ที่ศูนย์กสิกรรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เมื่อ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๔          ภายในงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๕ "วิถีบ้าน บ้าน ผ่านวิกฤติได้จริง"ที่ศูนย์กสิกรรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ไก่ แมลงสาบให้ความสนใจกับรถ Mobile Unit คันงาม ที่จอดภายในบริเวณงาน จึงเข้าไปสอบถามรายละเอีัยด ซึ่งเป็นรถเคลื่อนที่เพื่อขับไปยังพื้นที่เป้าหมายและสามารถอบรมหลักคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสอนการทำเกษตรอินทรีย์ และการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน