วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมบรรเลงดนตรี สานบทเพลงสามัคคี สานไมตรีสื่อมวลชน เมื่อ 25 มี.ค.2554 ช่วง 21.00-22.00 น.         บรรยากาศการจัดกิจกรรม "สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก" เมื่อค่ำคืนวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่โกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียวรีสอร์ท อ.วังนำ้เขียว จ.นครราชสีมา ในช่วงเวลางานเลี้ยงสังสรรค์ และการบรรเลงดนตรี "สานบทเพลงสามัคคี สานไมตรีสื่อมวลชน" ในช่วงเวลาที่ศิลปิน ไก่ แมลงสาบ เดินทางมาถึงบริเวณงาน แล้วเตรียมอุปกรณ์ กีตาร์ เม้าท์ออแกนแล้วขึ้นเวที มอบเสียงเพลงทันที

           "สื่อแห่งความดีงาม เราสื่อสารออกไป สื่อออกจากหัวใจ รับใ้ช้ประชาชน สื่ออย่างมีความหมาย ถ้าสื่่อไปด้วยเหตุผล สื่อมีค่าแห่งตน สื่อสมานนสมานใจ

            รักและสามัคคี สานไมตรีความยิ่งใหญ่ ร่วมพลังสื่อสารไทย ดำรงไว้ด้วยความดี " บทเพลงใหม่ที่ไก่ แมลงสาบ พึ่งเขียนขึ้น ในระหว่างที่ขับรถมายังวังน้ำเขียว ก่อนขึ้นเวทีีัรีบใส่คอร์ดแล้วร้องบนเวทีครั้งแรก ทันที
           "....ความสมานฉันท์และความสามัคคี จำต้องมีของคนในชาติ เพื่อรักษาแผ่นดินเอกราช ศาสน์กษัตริย์เป็นสมบัติองปวงชน"  เพลงสมานฉันท์ บทเพลงที่แต่งสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้เข้าห้องบันทึกเสียงและผลิตเป็นซีดีแจกภายในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย
          เพลงยิ่งทำยิ่งได้ ไก่ แมลงสาบ ร้องบรรเลงร่วมกับวงดนตรีแบ็คอัพ ที่มีพี่ต่อ เสบียง, สำรวม บางบัวทอง และอิศรทรรศ ภิรมย์ ร่วมบรรเลง
          เพลงกู้ชาิติด้วยศาสตร์พระราชา
        ช่วงพูดคุยกับผู้ร่วมงานและตามด้วยเพลง เดินทีละก้าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน