วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

26 ภาพบรรยากาศจากงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

        โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน  ระหว่างวันที่ ๑๒–๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการกระขายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๒–๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความสาคัญของ การประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงชุมชน 
อันเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชน  และ เพื่อให้การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนางานกิจการวิทยุกระจายเสียง ชุมชนอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน