วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

เพลงความสมานฉันท์และความสามัคคี โดย ไก่ แมลงสาบ
       "ความสมานฉันท์และความสามัคคี จำต้องมีของคนในชาติ
เพื่อรักษาแผ่นดินเอกราช ศาสน์ กษัตริย์เป็นสมบัติของผองชน

         จะเป็นอะไรหรือเป็นใครก็ตาม ทั่วเขตคามงดงามทุกหน
สมัครสมานสามัคคีเกิดผล มาร่วมอุทิศตนถวายแด่องค์ราชัน

       สร้างความรักความสามัคคี
       ความสุขสงบมีและสมานฉันท์
      ให้เกิดก่อหลอมใจหนึ่งเดียวกัน
       ลดความขัดแย้งพลันคือพลังแผ่นดิน"

 

         ..นี่คือ บทเพลงใหม่ล่าสุดของไก่ แมลงสาบ ที่พึ่งทำดนตรีเสร็จใหม่ๆ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กับบทเพลงความหมายดีๆ ที่เข้ากับสถานการณ์บ้านเืมืองในช่วงเวลานี้ คงจะเตือนสติและให้ข้อคิดดีกับผู้ฟังได้บ้าง

ดาวน์โหลด mp3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน