วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

3 Clip video โครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิด แสดงสดเมื่อ 15 มี.ค.2554


         ยังคงยืนหยัดร่วมต่อสู้ัเพื่อความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง นิด กรรมาชน พาเด็กและเยาวชนจาก โครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิด ขึ้นเวทีรวมพลังปกป้องแผ่นดิน เมื่อช่วงดึกวันที่ 15 มีนาคม 2554โครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิด บนเวทีรวมพลังปกป้องแผ่นดิน เมื่อ 15 มี.ค.2554 ขึ้นขับบานบทเพลง ขอสันติภาพ และ บ้านเกิดเมืองนอน พร้อมการอ่านบทกวีของนายผี อัศนี พลจันทร์ "นกศักดิ์สิทธิ์"ขับบานบทเพลง สู้ไม่ถอย+ความคับแค้น ,ไม่มีความลำบาก และผู้แทนใครขับบานบทเพลงลุกขึ้นสู้ และเพลงพลังใจ ภาค 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาลั้ว และภาษาม้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน