วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนะนำ สาส์นเมืองตราด ฉบับ วันตราดรำลึก ๑๐๕ ปีแห่งวันสู่อิสรภาพ


trat news


           ในวันสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก ที่โกลด์ เมาเทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท เมื่อ 26 มีนาคม 2554 ตัวแทนสื่อมวลชนจาก จ.ตราด ได้นำ สาส์นเมืองตราด ปีที่๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มาเผยแพร่ในที่สัมมนา จึงขอนำ สาส์นเมืองตราด มาฝากกัน

trat news

           สาส์นเมืองตราด เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยงบประมาณ บริหารงานจังหวัดบูรณาการอ ซึ่งเป็นสื่อที่ทำให้รู้จักเมืองตราดเพิ่มขึ้น  หน้าปกฉบับนี้ "วันตราดรำลึีกครบรอบ ๑๐๕ ปี แห่งวันสู่อิสรภาพได้ดินแดนคืนจากฝรั่งเศส โดยในวันที่ ๒ภ มีนาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ด้ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง ทำผืนแผ่นดินตราด รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส นับถึงปี พ.ศ.๒๕๕๔ ในปีนี้เป็นวาระครบรอบ ๑๐๕ ปี ที่สยามประเทศได้ดินแดนเมืองตราดกลับคืนมาดังเดิมtrat news

          จังหวัดตราดถือเอาวันที่ ๒๓ มีนาคมของทุกปี จัดงาน "วันตราดรำลึก" ตั้งแ่ต่ปี ๒๕๑๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมเวลา ๓๘ ปี โดยในปีนี้ซึ่งจังหวัดตราดกำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ รวม ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยจะจัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณฯ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และการแสดงแสงสีเสียง ตราดรำลึก ๑๐๕ ปี และอื่นๆอีกมากมาย


trat news

trat news

trat news


trat news

trat news

trat news

trat news


trat news

trat news


trat news
trat news

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน