วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

10 Video การแสดงของวงสามชัยโปงลาง ชนะเลิศวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ถ้วยพระราชทานพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เมื่อ 7 มี.ค2554

         การคว้าแชมป์ที่ว่ายากแล้ว แต่การรักษาแชมป์นั้นยากกว่า ในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประเภทถ้วย ข.ถ้วยพระราชทานพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ วงสายชัยโปงลาง ซึ่งเป็นวงที่ชนะเลิศเมื่อปี 2553 สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ เมื่อ 7 มี.ค.2554

          ค่ำคืนวันที่ 7 มี.ค.2554 วงสามชัยโปงลางจาก โรงเรียนสามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ได้ขึ้นแสดงบนเวทีกลางอีกครั้ง ก่อนที่ ผอ.โรงเรียนสามชัย "ประวีณ จำเริญสาร" จะขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ


(s1) การแสดงเปิดวง สามชัยโปงลาง(s2) เทิดพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ...(s3) เทิดพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ...            การแสดงชุดแรก เป็นการแสดงเทิดพระเกียรติ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ  ซึ่งนักดนตรีและนักแสดงไำม่ทำให้ผู้ชมผิดหวัง แม้วงสามชัยโปงลางจะต้องเดินทางไกลเกือบ 100 กิโลเมตร เพื่อเข้ามาแสดงในงานกาชาด ช่วงเวลาที่ทำการแสดงก็ปาเข้าไป 21.00 น. พิธีกรบนเวทีแจ้งว่า เมื่ออยู่ดึก ท่าน ผอ.คงจะจัดที่พักให้นักแสดงและนักดนตรีได้พักค้างคืนก่อน แ้ล้วตอนเช้าจึงเดินทางกลับ

(s4) วงสามชัยโปงลาง 7 มีค2554


(s5) เพลงเบิ่งนครพนม วงสามชัยโปงลาง 7 มีค2554

           ชุดการแสดงประกอบเพลง เบิ่งนครพนม
 
               สำหรับเกณฑ์การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประเภทถ้วย ข.ถ้วยพระราชทานพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ นั้น วงที่เข้าประกวดต้องเข้าประกวดในนามของโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์    ศึกษาในระดับชั้น ม.ต้น - ม.ปลาย ใช้ผู้แสดงจำนวน 40-60 คน เวลาในการแสดง 80-90 นาที ลายเพลงบังคับที่ต้องบรรเลง อาทิ เดี่ยวโปงลางลายกาเต้นก้อน ต่อด้วยลายโปงลาง, ลายแมงภู่ตอมดอก ลายลมพัดพร้าว, ลายสุดสะแนน ลายนกไซบินข้ามทุ่ง ทุกลายที่บรรเลงต้องมีการแสดงประกอบตามความเหมาะสม
(s6) รำภูไทประยุกต์ประกอบลายลมพัดพร้าว


(s7) รำภูไทกาฬสินธุ์ วงสามชัยโปงลาง(s8) รำไทภูเขา วงสามชัยโปงลาง            ชุดการแสดงของวงสามชัยโปงลาง ที่เตรียมมาให้ชม ดูเพลินจริงๆ มีตั้งแต่ รำภูไืประกอบลายลมพัดพร้าว, รำภูไทกาฬสินธุ์ และรำไืภูเขา
(s9) การแสดงช่วงท้ายของวงสามชัยโปงลาง


(s10) ปิดท้ายการแสดง

            ปิดท้ายการแสดงของวงสามชัยโปงลางด้วยเต้ยลา..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน