วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

Clip video การแสดงโชว์ของทีมอนุกูลนารี ชนะเลิศการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวาฯ กาชาดกาฬสินธุ์ เมื่อ 7 มีค2554

          ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 มีการประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชน เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมหลากหลายที่จัดประกวด ซึ่งในวันสุดท้ายของงานกาชาด ได้เลือก กิจกรรมที่โดดเด่นมาแสดงโชว์บนเวทีกลางของงานกาชาด            การแข่งขันการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติไว้ว่า ต้องสมัครเป็นทีม มีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 10 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และได้รับการรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง 13-25 ปี โดยเลือกเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวง มาทำการแสดง และไม่จำกัดเวลาการแสดง โดยเกณฑ์ตัดสินการประกวด ดูจาก ความพร้อมเพรียง, ความสวยงาม ลีลาและการสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ และความเหมาะสมของการแต่งกาย ซึ่งทีมที่ชนะเลิศคว้าเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลไปครอง คือ ทีมจากโรงเรียนอนุกูลนารี ซึ่งได้มาแสดงโชว์อีกครั้งที่เวทีกลางในวันสุดท้ายของงานกาชาด เมื่อ 7 มี.ค.2554 โดยเต้นจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น

ทีมอนุกูลนารีแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน