วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เพลงถามเท่งเรื่องท่อ จากอัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ 1เพลงถามเท่งเรื่องท่อ วสันต์ สิทธิเขตต์ / สีแพร เมฆาลัย / ไก่ แมลงสาบ
จากอัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน