วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552

จากสุวิทย์ วัดหนู ถึงคนรุ่นต่อไป

จากสุวิทย์ วัดหนู ถึงคนรุ่นต่อไป
(ว่าด้วยความทรงจำและการระลึกถึง)

สนั่น ชูสกุล - 7 พฤษภาคม 2550

            อุดมคติย่อมเป็นคุณค่าที่คงความดีงามอยู่ทุกยุคทุกสมัย
           
            กระแสการพัฒนาในโลกใบเล็กๆนี้ กำลังถุกฉุดกระชากลากถูไปด้วยค่านิยมแห่งความมั่งคั่ง ผู้คนล้วนไขว่คว้าดิ้นรนแย่งชิงไล่ล่ากันอย่างเดือดพล่าน เราล้วนลูกชี้นำด้วยแรงจูงใจแห่งการซื้อขาย เต็มใจควักหยิบเอาจิตวิญญาณออกมาแปรรูปเร่เสนอขาย นักบวชกลายเป็นเซลล์แมน นักสังคมนิยมสยบยอมอยู้ใต้ปีกสังคมทุน ครูอาจารย์เร่ขายชั่วโมงสอนท่องจำ บัณฑิตลี้หลีกสังคม ที่สุดเราก็ต้องตัดสินเรื่องบ้านเมืองกันด้วยกำลัง มิใช่องค์ความรู้หรือศีลธรรม ชาวบ้านธรรมดาผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรโดยชอบธรรมถูกแย่งสิทธิไปจากมือ  คนรุ่นต่อไปกำลังล่องลอยเคว้งคว้างไร้หลักยึดเหนี่ยวในชีวิต สังคมคนใกล้เคียงสังคมแห่งเดรัจฉานเข้าไปทุกวัน

            เราล้วนอยู่บนทางเลือกทางแยกของการยอมตนตกลงเป็นทาส การปล่อยตนวนว่ายอยู่ในเกลียวคลี่นของความเปลี่ยนแปลง หรือ การคิดแข็งขืนขบถต่อมัน บางท่านกล่าวว่าระบบเศรษฐกิจการเมืองอันสามานย์ จะทำลายตัวมันเอง แล้วจะถึงเวลาของการรื้อสร้างปฏิสังขรณ์สร้างสังคมกันใหม่

            ในบ้านเมืองของเรากำลังนี้ เราต้องมองให้เห็น เรามิได้สิ้นไร้ความหวังหรอก ยังมีคนธรรมดาสามัญอีกมากที่ยืนหยัดอยู่ในสัจจะและอุดมคติด้วยความอดทน ทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตร์ย่อมมีคนเช่นนี้ ในยุคสมัยของเรา ท่านเหล่านี้ล้วนถุกกล่าวหาว่าเป็นคนส่วนน้อย ผู้ขัดขวางการพัฒนา และอีกสารพัดข้อกล่าวหาที่จะถูกยัดเยียดให้เป็น แต่สัจจะและอุดมคติย่อมมีคุณค่าที่คงความดีงามอยู่ทุกยุคทุกสมัย แม้นักอุดมคติอาจจะถูกสังเวยด้วยชีวิตหรือการคุกคามนานาชนิดที่สังคมสามานย์ มักหยิบยื่นให้ แต่วีรกรรมของเขาจะไม่มีวันถูกลืม และจะถูกจดจำไว้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคนรุ่นต่อไปเสมอ

            สุวิทย์ วัดหนู เลือกที่จะเป็นคนธรรมดา ยากจน เชื่อในอุดมคติ พร้อมทุกเมื่อที่จะต่อสู้เพื่อรักษามันไว้ให้คงอยู่คู่สังคมแห่งนี้ เขาไปทุกที่เพื่อตีต่อกับความอยุติธรรม เขาเชื่อในพลังของชาวบ้านคนยากคนจนและเห็นว่าคนเหล่านั้นอยู่กับความจริง และเป็นผู้รักษาศีลธรรมอันดีที่มนุษย์ ควรมีไว้มากที่สุด เขาไม่เคยเหน็ดเหนื่อยที่จะนั่งลงฟังปัญหาของคนจน พร้อมให้คำปรึกษาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อคนจนเหล่านั้นได้ลุกขึ้นมาจัดตั้งตัวเองอย่างเข้มแข็ง และเขาไม่เคยละเว้นที่จะเอาตัวเองเข้าเผชิญหน้ากับผู้ใช้อำนาจอย่างอ ยุติธรรม เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้โดนกดขี่รังแก

            ขอให้เราได้จารจดวีรกรรมเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ของคนผู้นี้ไว้ถ่ายทอด เป็นพลังของนักต่อสู้รุ่นต่อไปเถิด


ที่ มา สุวิทย์ วัดหนู นักรบประชา เคียงข้างคนจน
คณะจัดทำหนังสืออนุสรณ์แห่ง ชีวิต สุวิทย์ วัดหนู
วันที่ 20 ธันวาคม 2495 - วันที่ 11 มีนาคม 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน