วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฟังรายการวิทยุ เพื่อนยามเย็น (2549) ตอน ทำเพลงใต้ดิน

รายการเพื่อนยามเย็น (2549) ตอน ทำเพลงใต้ดิน

รายการเพื่อนยามเย็น ตอนทำเพลงใต้ดิน ดำเนินรายการโดย วัลลภ พลเสน และ สมศักดิ์ ผ่องแผ้ว
รายการวิทยุ ทางจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยชุมชนนำร่อง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี FM 90.35 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
โดย สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะจันทร์
ฟังเพลง
1.ทำเพลงใต้ดิน
2.เพลงกองไฟใต้สายฝน
3 เหลือไว้เพียงผลงาน
4.พ่อตี้แม่นิด

5รักสบ๋ายสะบ๋าย - เบื้อกโคราช
6ใจซุกิตะ - เบื้อกโคราช

7บ้านนอกสายป่า  - นิด ลายสือ
8กระท่อมลายสือ - นิด ลายสือ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน