วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วิถีชีวิตเพื่อนผู้อื่นตลอดชีวิต by บัณฑร อ่อนดำ

วิถีชีวิตเพื่อนผู้อื่นตลอดชีวิต
(ว่าด้วยความทรงจำและการระลึกถึง)

บัณฑร อ่อนดำ ประธานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

            สุวิทย์ วัดหนู มีวิถีชีวิตเพื่อผู้อื่นตลอดเวลา โดยผ่านสถาบันที่สังกัด เริ่มจากกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ถึงมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) สุวิทย์ทำงานกับคนจนเมืองมาโดยตลอด จากชาวสลัม ชาวใต้สะพาน มาจนถึงชาวไร้บ้าน และกำลังจะทำงานกับชาวบ้านเช่า แต่ก็มาเสียชีวิตเสียก่อน

            นอกจากนี้ยังขยายการทำงานไปสู่คนจนชนบท โดยการสนับสนุนการต่อสู้ของคนจนชนบท ผ่านทางโครงการ คจก. สมัชชาคนจน ประมาณ 30 ปีของชีวิต สุวิทย์ได้อุทิศตัวเองทำงานและต่อสู้กับคนยากจนทุกกลุ่มดังกล่าวข้างต้น

            สุวิทย์ไม่เพียงแต่ทำงานและต่อสู้กับคนเท่านั้น สุวิทย์ยังเอาใจใส่ต่อการทำงานกับคนยากจนควบคู่ไปด้วย ดังนั้น เมื่อผู้นำคนจนมีปัญหาก็เข้าไปช่วยเหลือ และเมื่อผู้นำเสียชีวิตจะเห็นสุวิทย์อยู่ในงานศพเป็นประจำ สำหรับเจ้าหน้าที่ มพศ. สุวิทย์จะเป็นธุระช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา แม้กระทั่งจัดงานแต่งงานและจัดงานศพให้ ดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้น นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาคเอกชนและข้าราชการที่ทำงานกับคนจน ซึ่งได้รับเชิญมาเป็นคณะกรรมการบริหารของ มพศ. สุวิทย์ก็จัดงานวันเกิดให้ แสดงความยินดีเมื่อได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง ขอเพียงท่านทั้งหลายเหล่านี้ คือ ผู้นำ นักพัฒนา และนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มีจิตใจทำงานเพื่อคนจนเท่านั้น เรื่องนี้หายากในผู้อื่น แต่สุวิทย์มีอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ในการเอาใจใส่  "ผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ทำงานกับคนจน"

            จากผู้ที่สัมผัสกับสุวิทย์อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าผู้นำคนจน นักพัฒนา (โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ มพศ.) และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ชีวิตของสุวิทย์มีแต่เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร

            สำหรับการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมนั้น สุวิทย์เป็น "นักกิจกรรม" ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา เป็นสมาชิกคนเดือนตุลาฯ เป็นเลขาฯ ครป. รวมกลุ่มเคลื่อนไหวตั้งพรรคการเมืองภาคประชาชน และท้ายสุดร่วมกับกลุ่มพันธมิตร

            ในส่วนการบริหาร มพศ. สุวิทย์เป็นกำลังสำคัญในการจัดหาทุนทั้งภายนอกประเทศ และภายในประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีเครือข่ายโยงใยหลายเครือข่ายและองค์กร และส่งเสริมนักพัฒนา (เจ้าหน้าที่ มพศ.) รุ่นน้องให้มาทำหน้าที่เป็นเลขาฯ มพศ.

            จึงขอยกย่องสุวิทย์ วัดหนู จากใจจริงว่า เขามีวิถีชีวิตเพื่อผู้อื่นตลอดชีวิต


ที่มา สุวิทย์ วัดหนู นักรบประชา เคียงข้างคนจน
คณะจัดทำหนังสืออนุสรณ์แห่งชีวิต สุวิทย์ วัดหนู
วันที่ 20 ธันวาคม 2495 - วันที่ 11 มีนาคม 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน