วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เพลงพลิกฟื้นวิถีไทย - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

วิถีชีวิตของคนนั้นเริ่มเปลี่ยนไป
วิถีชีวิตไทยๆ คนไทยโบร่ำโบราณ
ต่างต้องแสวงหา เก็บทอดสืบไว้ลูกหลาน
อนิจจาต่อมาไม่นาน ลูกหลานก็ลืมสิ้นไป

พลิกฟื้นวิถีชีวิตของไทยเดิมๆ
เรามาช่วยแต่งเติม เสริมต่อกันให้ต่อไป
วัฒนธรรมประเพณีมีอยู่มากมาย
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย คงไว้ชั่วนาตาปี"

เพลงพลิกฟื้นวิถีไทย อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่
นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน