วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำหนังสือ "ล้อเคลื่อนจากเมืองไทยไปธิเบต" โดย บุญต่อ เสบียง (อดิศักดิื์ พลเสน)


        ด้วยความที่เป็นนักเดินทางในแบบฉบับของตัวเอง ทำให้บุญต่อ เสบียง ได้เก็บเกี่ยวเรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆ บันทึกผ่านภาพถ่ายมากมาย และได้ถูกนำมาร้อยเรียงเ้ป็นเรื่องราวผ่านหนังสือ "ล้อเคลื่อนจากเมืองไทยไปธิเบต" อย่างที่เห็นภาพหน้าปกหนังสือนี้

        หนังสือแนะนำค่ะ ."ล้อเคลื่อนจากเมืองไทยไปธิเบต" โดย บุญต่อ เสบียง (อดิศักดิื์ พลเสน)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน