วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

3 VDO บันทึกการแสดงสด คีตาญชลี บนเวที คปท 29 ธค2556

สิ่งฝันในใจ+อยากให้ความรักกับคนทั้งโลก - คีตาญชลี 29 ธค2556 เวที คปท.
http://youtu.be/nF5ZT-z9A9k
สิ่งฝันในใจ+อยากให้ความรักกับคนทั้งโลก - คีตาญชลี 29 ธค2556
บันทึกการแสดงสด บนเวที คปท (เครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทย) ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ข้างทำเนียบรัฐบาล ถ่ายทอดสดโดย ASTVเก็บตะวัน- ไข่ตุ๋น+ คีตาญชลี 29 ธค2556 เวที คปท.
http://youtu.be/MH7UA_x0pLM
เก็บตะวัน- ไข่ตุ๋น+คีตาญชลี 29 ธค2556
บันทึกการแสดงสด บนเวที คปท (เครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทย) ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ข้างทำเนียบรัฐบาล ถ่ายทอดสดโดย ASTVลายไทย- คีตาญชลี 29 ธค2556 เวที คปท.
http://youtu.be/uyZ23MAs36E
ลายไทย (ทำนองลาวเสี่ยงเทียน) - คีตาญชลี 29 ธค2556
บันทึกการแสดงสด บนเวที คปท (เครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทย) ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ข้างทำเนียบรัฐบาล ถ่ายทอดสดโดย ASTVไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน