วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

8 VDO บันทึกการแสดงสดบนเวทีสะพานชมัยมรุเชษฐ์ 22 ธ.ค.2556

Clip Video 22 ธ.ค.2556 - เกาะติดสถานการณ์การชุมนุม ช่วงที่23 ประกายเพชร

http://www.youtube.com/watch?v=hGnb9QbKX24Clip Video 22 ธ.ค.2556 - เกาะติดสถานการณ์การชุมนุม ช่วงที่23 น้าเสก,น้าโรจน์

http://www.youtube.com/watch?v=vChT1LY1yNEClip Video 22 ธ.ค.2556 - เกาะติดสถานการณ์การชุมนุม ช่วงที่21 ประทีป ขจัดพาล

http://www.youtube.com/watch?v=vTL_X5_3YPwClip Video 22 ธ.ค.2556 - เกาะติดสถานการณ์การชุมนุม ช่วงที่20 เอส สันติภาพ

http://www.youtube.com/watch?v=x2AbyWaGa9cClip Video 22 ธ.ค.2556 - เกาะติดสถานการณ์การชุมนุม ช่วงที่18 นรินทร ณ บางช้าง , เดือนเต็ม สาลิตุล

http://www.youtube.com/watch?v=wf64BvL0uUwClip Video 22 ธ.ค.2556 - เกาะติดสถานการณ์การชุมนุม ช่วงที่16 การแสดงรามายณะ จาก กลุ่มเยาวชน จ.เพชรบุรี

http://www.youtube.com/watch?v=TRF09Ir7MREClip Video 22 ธ.ค.2556 - เกาะติดสถานการณ์การชุมนุม ช่วงที่11 "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์"

http://www.youtube.com/watch?v=TCSmQl28N-oClip Video 22 ธ.ค.2556 - เกาะติดสถานการณ์การชุมนุม ช่วงที่15 "น้องบอย" แสดงรำกระบองไฟ

http://www.youtube.com/watch?v=H3gzOm4Q6sQไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน