วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

4 VDO บันทึกการแสดงสด ที่เวทีราชดำเนิน 22 ธ.ค.2556

22ธ.ค. 2556 - โขนไทยหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

https://www.youtube.com/watch?v=BTHIcWLPByI22ธ.ค. 2556 - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

https://www.youtube.com/watch?v=Fn2M74EWsPE22ธ.ค. 2556 - สืบสานสายมโนรา จากพัทลุง

https://www.youtube.com/watch?v=AgaPNv4W9lM22ธ.ค. 2556 - มโนราเด็ก จากชุมพร

https://www.youtube.com/watch?v=zQwM4aLc9eoไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน