วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เพลงแสวง แสงสว่าง
ส่องทางสังคมไทย..........

แสวง แสงสว่าง

Intro:
**แสวง แสงสว่าง ส่องทางสังคมไทย
ส่องทางสว่างไสว และส่องในหัวใจคน
เรียนรู้ให้คุณค่า ปรัชญาพึ่งพาตน
ท่านสู้เพื่อปวงชน คนยากไร้ ตลอดกาล
*ทางใดยังมืดมน ศิษย์ทุกคนให้สืบสาน
เจตนา อุดมการณ์ ผู้อาจหาญก้องเกรียงไกร
หลักคิดอันเฉียบแหลม คือหลักแกร่งมั่นคงไว้
ละเอียดลึกจากภายใน ท่านฝากไว้ให้พวกเรา
Solo:

*
หลักคิดอันเฉียบแหลม คือหลักแกร่งมั่นคงไว้
ละเอียดลึกจากภายใน ท่านฝากไว้ให้พวกเรา
................................ ท่านฝากไว้ในใจเรา
................................. ท่านฝากไว้ให้ไทยเรา
................................. ท่านฝากไว้ให้โลกเรา

อาจารย์แสวง รัตนมงคลมาศ ประสิทธิ์ประสาทวิชาพขัดเกลา
ให้แตกฉาน ชำนาญกาลเทียมเท่า สู้พวกเรากล้าคิด ประดิษฐ์ธรรม

(ซ้ำ** ** **)

ไก่ แมลงสาบ
๑๐พย๕๕ บ้านศิลปะฯ เช้า-เย็น
ข้อมูลเพลงจาก อ.ยักษ์วิวัฒน์ ศัลยกำธร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน