วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ฟังเพลง ทรัพยากรไทยสู่วิถีใหม่-โดย -ไก่ แมลงสาบ&สุเวศน์ ภู่ระหงษ์-ชุดเกษตรโยธินฟังเพลง ทรัพยากรไทยสู่วิถีใหม่-โดย -ไก่ แมลงสาบ&สุเวศน์ ภู่ระหงษ์-ชุดเกษตรโยธิน
กล่าวเตือนถึงการปกป้องหวงแหน ทรัพยากรสำคัญของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน