วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ฟังเพลง สู่ครัวโลก-โดย-ไก่ แมลงสาบ&สุเวศน์ ภู่ระหงษ์-ชุดเกษตรโยธิน
"สามัคคีกสิกรรมไทย จริงใจให้ความสำคัญ เราผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั่วโลก........"

ฟังเพลง สู่ครัวโลก-โดย-ไก่ แมลงสาบ&สุเวศน์ ภู่ระหงษ์-ชุดเกษตรโยธิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน