วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปฏิญญาพฤษภาประชาธรรม 2555 เพื่อสันติ – ประชาธิปไตย ในโอกาสการย่างเข้าสู่ปีที่ 20 ของเหตุการณ์พฤษภาคม 2535


ปฏิญญาพฤษภาประชาธรรม 2555
เพื่อสันติ – ประชาธิปไตย
ในโอกาสการย่างเข้าสู่ปีที่ 20 ของเหตุการณ์พฤษภาคม 2535
ร่วมสถาปนาอนุสาวรีย์พฤษภาประชาธรรม
และประกาศ “ถนนราชดำเนิน เขตสันติภาพ ปลอดอาวุธ”
ท่ามกลางการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ถนนราชดำเนิน ได้กลายเป็นเส้นทางแห่งการพิทักษ์ ปกป้อง และต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตย มาโดยตลอด บางครั้งก็มีสภาพที่ไม่ต่างจากสมรภูมิการสู้รบเท่าใดนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้นำมาสู่การสูญเสียเลือดเนื้อ และชีวิตของประชาชนนับร้อยนับพัน ไม่ว่าจะในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 พฤษภาคม 2535 จนถึง เมษายน - พฤษภาคม 2553 การสูญเสียชีวิตของประชาชน สื่อมวลชน และทหารหาญ อันเป็นทรัพยากรสำคัญของสังคม ในเหตุการณ์ทางการเมืองดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะบังเกิดขึ้นในเมืองแห่งพุทธศาสนา และประชาธิปไตย  ที่พึงมีวิธีการที่อารยะในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งอย่างมีสติ ปราศจากความรุนแรง
การเคลื่อนย้ายอาวุธ หรือกองกำลังติดอาวุธ ไม่ว่าจากกลุ่มหรือฝ่ายใด ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ที่โจ่งแจ้งหรือเคลือบแฝงเพียงใด บนถนนราชดำเนินอันเป็นเส้นทางสำคัญของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย  ย่อมเป็นสิ่งที่มิอาจยอมรับได้  ด้วยเหตุที่ “สิทธิในการมีชีวิต” ถือเป็นเจตจำนงสูงสุดของมนุษยชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  ไม่ว่าในศาสนา หรือ สังคมวัฒนธรรมใด ๆ ทั่วโลก และเป็นสิทธิมนุษยชน อันเป็นคุณธรรมสากล
ดังนั้น ... ในโอกาสแห่งการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 20 ของเหตุการณ์พฤษภาคม 2535
ในโอกาสแห่งการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 80 ของการสถาปนาประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
ในโอกาสแห่งการย่างเข้าสู่ปีที่ 230 ของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่เครือข่ายองค์กรผู้รักสันติภาพ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม ในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม จะได้ร่วมกัน ประกาศให้ “ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลา จนถึงสะพานผ่านพิภพลีลาศ เป็นเขตสันติภาพ  ... ปราศจากความขัดแย้ง ความรุนแรง ปลอดจากอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการสังหารชีวิต ไร้การละเมิดสิทธิมนุษยชน” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการย้ำเตือนสำนึกแห่งสิทธิเสรีภาพ ความเป็นไท ยึดมั่นในหลักแห่งสิทธิมนุษยชน และขันติธรรมในสังคมไทยให้สืบต่อไปชั่วนิรันดร์
ข้าพเจ้า และกลุ่ม องค์กร หน่วยงานข้างท้ายนี้ ขอร่วมสถาปนาอนุสาวรีย์พฤษภาประชาธรรม และสนับสนุนปฏิญญาฉบับนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเห็น สันติภาพ ความเป็นธรรม การพัฒนา และประชาธิปไตย ที่แท้จริง เกิดขึ้นในสังคมที่รักยิ่งของเราในเร็ววัน.
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม
เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน สันติภาพ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการพัฒนาสังคม
และ คณะกรรมการจัดงาน 20 ปี พฤษภาประชาธรรม
17 พฤษภาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน