วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ราชภัฎ...ทหารพระราชา

ยินดีอย่างสูง..เป็นเกียรตือย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์ ให้เขียนเพลง...!!
เพลง ราชภัฎทหารพระราชา
คำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง ไก่ แมลงสาบ(วัลลภ พลเสน)&สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ดนตรี อธิคม ชิตประสงค์
มิกซ์เสียง โอ๊ะ นวภาพ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนคริทร์ ฉะเชิงเทรา ให้การสนับสนุน
ขอบคุณพิเศษ อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา อ.เข้ม,และคณาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน