วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เพลงคนดี/ร้อง,หงา คาราวาน,สีเผือก คนด่านเกวียน,โฮป,แม่น้ำ,ประทีป ขจัดพาล,อ๊ะ อมตะ, /ไก่ แมลงสาบ เขียน

พลงคนดี ศิลปิน หงา คาราวาน, สีเผือก คนด่านเกวียน, โฮป, แม่น้ำ, อ๊ะ อมตะ, ไก่ แมลงสาบ, ประทีป ขจัดพาล ดนตรีเพื่อภราดรภาพ บทเพลงเพื่ออิสรภาพ วีระ สมความคิดคนดี มีกี่ร้อยคน หมื่นหรือแสนคน นำความร่มเย็น
หัวใจ มีกี่ร้อยดวง หมื่นหรือแสนดวง ทวนทางเสรี
หากวันนี้ ไม่มี ร่มเงา เขานำพาสังคม
หากไม่มีผืนฟ้าป่าไม้ แผ่นดิน ผาหิน ถูกรุกราน

คนดี มีกี่ร้อยคน หมื่นหรือแสนคน ร่วมแรงฝ่าฟัน
หัวใจ มีกี่ร้อยดวง หมื่นหรือแสนดวง ร่วมสามัคคี
หากวันนี้ ไม่มีผู้คน สนใจความเป็นจริง อาจจะสายสายไป สิ้นไปไทยเอย

)* เราร่วมใจกัน เถิดพี่น้องผองเพื่อน
เราร่วมใจกัน คนละไม้ละมือ

คนมีน้อย ก็ช่วยน้อย ไม่เป็นไร
ถ้ามีมาก ไม่ลำบาก ก็ช่วยไป
ได้มาพัก อีกเสี้ยวแห่งหัวใจ อย่าได้นึก หมางเมินไป

เราไม่แบ่ง เราไม่แยก ชาติไทย  ถ้าสิ้นไป  คือไทยทั้งแผ่นดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน