วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เพลงตำนานพิมาย - จาตุรงค์ พงษ์พิมาย

เพลงตำนานพิมาย - จาตุรงค์ พงษ์พิมาย
"....นานมาแล้ว มีตำนานเก่าๆที่เล่ากันมา จากเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป จาก พี่มา กลายเป็นเมืองพิมาย  ผู้คนทั่วไป ได้อาศัยร่วมกัน
มีน้ำมูล ต่างเกื้อกูลหล่อเลี้ยงพืชพรรณ  ผู้คนสุขสันต์สามัคคีปรองดอง...."เพลงตำนานพิมาย - จาตุรงค์ พงษ์พิมาย
คำร้อง เปี๊ยก ประยูร เคียนขุดทด
ทำนอง เรียบเรียง นคร จิรานุวัฒน์ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน