วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เพลงวีระ สมความคิด ศิลปิน ไก่ แมลงสาบ

กิจกรรม เปิดตัวหนังสือ "บันทึกการจาริกธุดงค์ไปพม่าของพระวีระ ปภสฺสโร"
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ห้องกันเกรา ชั้น ๕ สถานีโทรทัศน์ FMTA สันติอโศก
๑๓.๐๐ น. รับฟังดนตรี/กวีความหมายดีๆ รำลึกถึงคุณวีระ
-วสันต์ สิทธเขตต์
-ไก่ แมลงสาบ
-เดช อัสดง
-น้าหว่อง คาราวาน
-ผู้บันทึกและเผยแพร่ คุณพระอาทิตย์
-โดย กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน