วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

5วิดีโอ บันทึกการแสดงสดของไก่ แมลงสาบ จากเวที ในงาน สัมมนา "สานฝันสู่อนาคตประเทศไทย" ที่ขอนแก่น เมื่อ 17 พ.ค.2552

ไก่ แมลงสาบ ขึ้นเวทีในงาน สัมมนา "สานฝันสู่อนาคตประเทศไทย" ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อาทิตย์ที่ 17 พ.ค.2552 โดยพันธมิตรขอนแก่น http://mblog.manager.co.th/bonkalasin/35-17-May-2552/
ไก่ แมลงสาบ ขึ้นเวที ร้องเพลง วีรชนคนของแผ่นดิน ในงาน สัมมนา "สานฝันสู่อนาคตประเทศไทย" อาทิตย์ที่ 17 พ.ค.2552 โดยพันธมิตรขอนแก่น

ไก่ แมลงสาบ ขึ้นเวที ร้องเพลง ตะเกียงเคียงดาว


ไก่ แมลงสาบ และนิด ลายสือ ขึ้นเวทีในงาน สัมมนา "สานฝันสู่อนาคตประเทศไทย" ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อาทิตย์ที่ 17 พ.ค.2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน