วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

เทศกาลคเณศจตุรถี (วันคล้ายวันประสูติองค์พระพิฆเนศ)

 เชื่อว่า เป็นวันที่พระองค์จะเสด็จมาประทานพร.........ให้มวลมนุษย์
 เทศกาลคเณศจตุรถี
 เทศกาลคเณศจตุรถี หรือวันคล้ายวันประสูติองค์พระพิฆเนศ เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดสำหรับการบูชาพระองค์ท่าน เชื่อว่า เป็นวันที่พระองค์จะเสด็จมาประทานพรให้มวลมนุษย์วันนี้ Horoworld จึงนำประวัติความสำคัญของ เทศกาลคเณศจตุรถี มาให้เพื่อนๆได้ทราบความเป็นมากันค่ะ
ถ้า จะกล่าวถึงเทพเจ้าที่ชาวฮินดู  ให้ความเคารพบูชา นั้นมีหลายองค์ แต่มหาเทพองค์สำคัญ ที่ชาวฮินดูนับถือบูชากันมาก มี 5 องค์  ได้แก่ พระศิวะ   พระวิษณุ  พระพรหม  พระแม่อุมาเทวี  พระพิฆเนศ  ทุกพระองค์ที่กล่าวนามมา เราคนไทยรู้จักกันดี  เพราะศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู รวมถึงพิธีกรรมของพราหมณ์ มักอยู่คู่กันมาเสมอ  คนไทยเราจึงให้ความเคารพศรัทธา ได้อย่างคุ้นเคย

    โดยเฉพาะ องค์พระพิฆเนศ  พระคเณศ หรือ พระคณปติ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ  เทพผู้ขจัดปัญหาอุปสรรค เทพเจ้าแห่งพร 5 ประการ  คือ ความรู้  ความมั่นคง สติปัญญา ความสำเร็จ การศึกษา  พระองค์เป็นเทพเจ้าที่ชาวฮินดู และชาติอื่น ๆ  รวมทั้งชาวไทยเรา ให้ความศรัทธา และบูชากันแพร่หลายมากที่สุด  ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไร ก็ตาม มีทั้งหมด 32 ปาง แต่ละปางต่างมีความหมาย ความสำคัญ และความเหมาะสมกับสาขาอาชีพที่แตกต่างกันไป
 เทศกาลคเณศจตุรถี 

    พระองค์ ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่พร้อมจะช่วยเหลือ และรับฟังความทุกข์ร้อนของมนุษย์ทุกคน ทุกเวลา และเปรียบดังเทพผู้รักษาปกป้องคุ้มครอง  แม่แต่พระศิวะ  พระบิดาของพระองค์ ยังตรัสว่า ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด หรือทำพิธีบูชาใด ให้ทำการบูชาพระพิฆเนศก่อนกระทำการทั้งปวง ผู้ใดต้องการความสำเร็จ ล่วงพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง ให้บูชาพระพิฆเนศ
 เทศกาลคเณศจตุรถี 
    เทศกาลคเณศจตุรถี  นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดสำหรับการบูชาพระองค์ท่าน เป็นวันคล้ายวันประสูติ เชื่อว่าเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จมาประทานพรให้มวลมนุษย์   เป็นวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10    ซึ่งในปี 2554 นี้ หลายสถานที่ทั่วประเทศไทยเรา จะเริ่มจัดพิธีบูชา วันที่ 1 กันยายน 2554 สำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปรวมพิธีในสถานที่ต่าง ๆ  ก็สามารถที่จะทำการบูชาพระองค์ท่านได้ที่บ้าน ขั้นตอน และสิ่งของบูชาก็ตามความเหมาะสม ตามกำลังที่เรามี  เหนือสิ่งอื่นใดคือความรัก ความศรัทธาที่บริสุทธิ์ และการทำความดีงามถวายพระองค์ท่าน ประพฤติดี ก็เป็นการบูชาท่านเช่นกัน
ข้อมูลจาก...ช่างศิลป ศาลพระภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน