วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์และไก่ แมลงสาบ กับกิจกรรมที่ชุมชนมาบประชันและ เทศบาล ต.โป่ง จ.ชลุบรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ เทศบาล ตำบลโป่ง จังหวัดชลบุรี เวลา 9:00น-12:00น

คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ และ ไก่ แมลงสาบ ได้รับเชิญจากทางเทศบาล ต.โป่ง อ.บางละมุง มาบประชัน จ.ชลบุรี
โดยมีคุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ ให้ความรู้กับชาวบ้านและกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เสริมทัพด้วยศิลปิน ไก่ แมลงสาบ ซึ่งนำบทเพลงที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
ในเรื่องของทฤษฏีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาของพ่อหลวง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากชาวบ้าน และ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และศิลปินไก่ แมลงสาบ ได้เขียนเพลงไว้ให้กับ ชุมชนมาบประชันและทางเทศบาลตำบลโป่งไว้เป็นที่ระลึกและยังนำซีดีเพลงปรัชญาของพ่อ
ชุด "เกษตรโยธิน 1-2 แจกให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานอีกด้วย

คุณไก่ แมลงสาบ ยังได้บอกกับทุกท่านที่มาร่วมงานว่า
ที่คุณไก่ นำซีดีเพลงปรัชญาของพ่อชุด "เกษตรโยธิน 1-2 มาแจก เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื่องจากเป็นหลักปรัชญา
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเมื่อใครก็ตามที่ได้รับฟังจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและยังเป็นหลักทางความคิด
ให้กับทุกคนได้ อย่างเช่นเพลง "กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชา"ในอัลบั้มชุดเกษตรโยธินชุดที่2
คุณไก่ แมลงสาบยังบอกเสริมอีกว่า "อยากแจกจ่ายอัลบั้มชุด "เกษตรโยธิน 1-2 ให้กับทุกคนทุกบ้านโดยไม่คิดมูลค่า
ซึ่งคุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ ก็เห็นดีด้วยกับความคิดของคุณไก่ แมลงสาบ

kai in chonburi


kai in chonburikai in chonburi


kai in chonburi


kai in chonburi


kai in chonburi


kai in chonburi
รายงานโดย "กลุ่ม ศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน"


X8HNU4E4F56V

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน